Category: Pink Land

ทัวร์ อินเดียใต้

Day 1: Bangkok – Cochin 06.00 น. นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว W ประตู 10 ออกเดินทางด้วย สายการบิน AIR INDIA เที่ยวบินที่ AI333 ออกเดินทางเวลา 08.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่นิวเดลี เวลา 12.05 น.

ทัวร์ภูฏาน 2562

ทัวร์ภูฏาน 2562 เติมสุข ณ ดินแดนแห่งความสุข5 วัน 4 คืน

สัมผัสเมืองแห่งความเงียบสงบสวยงาม • ป้อมรินปุง • วัดตัมชู • เมืองพูนาคา • วัดเก่าแก่ชิมิลาคัง • ป้อมพูนาคา • สวนสัตว์ทาคิน • ขึ้นสักการะวัดทักซัง • วัดคิชุลาคัง

ทัวร์ภูฏาน 2562

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวจุใจ เส้นทางใหญ่ 10 วัน 9 คืน อัพเดท 2562

เจาะลึกภูฎาน เมืองแห่งความเงียบสงบและสวยงาม • ชมป้อมรินปุง • ชมวัดทัมชอค ลาคัง • เมืองพูนาคา • ป้อมพูนาคา • หมู่บ้าน Gidagom • เมืองบุมถัง • สถูปเชนเดปจิ • วิวอันตะการตาของป้อมทรองซา • จุดชมวิวหุบเขาบุมถัง • ผอบจิกะ • ช่องเขาโดชูลาพาส • ชม วัดชังกังคา เป็นวัดเก่าแก่ประจำหุบเขาทิมพู • หุบเขาฮา •ผ่านถนนที่สูงที่สุดของภูฎานที่ช่องเขา เชเลลาพาส • ขึ้นสาการะวัดทักซัง

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562

ชมแสงแรก ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ชมวิวยอดเขาหางปลามัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดิน

แคชเมียร์ ทัวร์

ทัวร์แคชเมียร์ 2562 เที่ยวอินเดีย ศรีนาการ์ เลห์ ลาดัก

เมืองศรีนาการ์ ตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ • สวนชาลิมาร์ หรือสวนแห่งความรัก • ทะเลสาบดาล • ชม มัสยิดจามา • ชมดอกมัสตาร์ดที่เมืองโซนามาร์ค • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดลามายูรู • ชมเลห์ พาเลซ • Shanti Stupa เจดีย์สีขาว • Thiksey Monastery • ชมจุดที่สูงที่สุดของถนนสายเลห์-นูบร้าKhardung La Pass • วัดดิสคิต • นูบร้า • ทะเลสาบแปงกอง

ทัวร์เลห์ ลาดัก 2019

ทัวร์เลห์ ลาดัก 2019 เส้นทางเที่ยวสุดฮิตในอินเดีย

 ชม Leh Palace • เจดีย์สีขาว Shanti Stupa • วัดลามายูลู • ทิเบตน้อย Thiksey • วังฤดูร้อน  Shey Palace • จุดที่สูงที่สุดของถนนสายเลห์-นูบร้า • วัด Diskit • ชม Nubra Valley • ทะเลสาบแปงกอง

ทัวร์ราชาสถาน 2562

ทัวร์ราชาสถาน 2562 เจาะลึกสีสันมหานครแห่งราชาอินเดีย

ไจปูร์ นครสีชมพูอันร่ำรวยไปด้วยศิลปะชั้นสูง• ไจซัลแมร์เมืองชายแดนขี่อูฐในทะเลทรายสีทอง • อัจเมียร์ พุชการ์ เมืองเล็กๆน่ารักซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย • จอดปูร์ นครสีน้ำเงิน• รานัคปูร์ อุไดปูร์ นครสีขาว

ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ – ตะลุยแดนจีน 2562

ปากีสถาน ทะลุจีน บนเส้นทางสายตำนาน คาราโคลัมไฮเวย์ • ชมหุบเขาคัคฮาน • เทือกเขาคาราโครัม • จุดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) • พักที่ Eagle Nest Resort วิวหลักล้าน • ชมพระอาทิตยืตกที่หุบเขาดุยเกอร์ • สัมผัสการล่องเรือที่ Attabat Lake  • ข้ามชายแดนปากีสถานไปยังเมืองคัชการ์ประเทศจีน • ทะเลสาบคาราคูล • เมืองเก่าคัชการ์