Category: Full Service

tour-myanmar-myitkyina

ทัวร์มิตจีนา Day 1 : Bangkok – Mandalay – Putao 07.50 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thaismile เที่ยวบิน WE309 กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์เวลา 09.55 น. 11.20 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ (เวลาช้ากว่าไทย 30 นาที)

tour-myanmar-mrauku-sittwe

ทัวร์มรัคอู DAY 1 : Bangkok – Yangon – Sittwe – Mrauk U 05.00 น. นัดพบกันโดยพร้อมเพรียงที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเช็คอินสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD251 เที่ยวบินเวลา 07.30-08.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

tour-iran-grand

ทัวร์แกรนด์อิหร่าน Day 1 : Bangkok – Tehran 21.00 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินมาฮานแอร์ 23.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินมาฮานแอร์ของอิหร่าน เที่ยวบิน W5-050 ซึ่งจะใช้เวลาบินตรงสู่ท่าอากาศยานอิหม่าม โคมัยนีอินเตอร์เนชันแนล (IKA) นอกกรุงเตหะราน ประมาณ

tour-india-darjeeling

ทัวร์อินเดีย 2563 Day 1 : Bangkok 23.30 น. นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน INDIGO (6E) เที่ยวบินที่ 6E78 ออกเดินทางเวลา 02.05 น. บินสู่เมืองโกลกัตต้า ประเทศอินเดีย Day 2 : Bangkok – Kolkata

tour-georgia-armenia-azerbaijan

ทัวร์จอร์เจีย Day 1 : Bangkok -Dubai 23.30 น. ทัวร์จอร์เจีย นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T เช็คอินสายการบิน Emirate Airlines Day 2 : Dubai – Baku – Gobustan

tour-russia-arctic-railway

ทัวร์รัสเซีย Day 1 : Bangkok – Moscow – St.Petersburg 09.30 น. ทัทัวร์รัสเซีย พบกันที่สุวรรณภูมิ แถว P ประตู 7 เช็คอินสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU 273 // SU32 ออกเดินทางเวลา

ทัวร์ปากีสถาน ใบไม้เปลี่ยนสี

tour-pakistan

ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีที่คุณจะประทับใจ•ขึ้น Fairy Meadows ชมวิวทุ่งหญ้า ธรรมชาติ • ชมแนวเทือกเขาคาราโครัม • เมืองกิลกิต • อุทยานแห่งชาติ Khunjerab • ถ่ายภาพหมู่บ้านเล็กๆ Passu Village • ชมทะเลสาบฟันดาร์ Phander Lake • ชมหุบเขายาซิน Yasin Valley 

ทัวร์ภูฏาน 2562

tour-bhutan-5d

สัมผัสเมืองแห่งความเงียบสงบสวยงาม • ป้อมรินปุง • วัดตัมชู • เมืองพูนาคา • วัดเก่าแก่ชิมิลาคัง • ป้อมพูนาคา • สวนสัตว์ทาคิน • ขึ้นสักการะวัดทักซัง • วัดคิชุลาคัง

ทัวร์ภูฏาน 2562

tour-bhutan-grand

เจาะลึกภูฎาน เมืองแห่งความเงียบสงบและสวยงาม • ชมป้อมรินปุง • ชมวัดทัมชอค ลาคัง • เมืองพูนาคา • ป้อมพูนาคา • หมู่บ้าน Gidagom • เมืองบุมถัง • สถูปเชนเดปจิ • วิวอันตะการตาของป้อมทรองซา • จุดชมวิวหุบเขาบุมถัง • ผอบจิกะ • ช่องเขาโดชูลาพาส • ชม วัดชังกังคา เป็นวัดเก่าแก่ประจำหุบเขาทิมพู • หุบเขาฮา •ผ่านถนนที่สูงที่สุดของภูฎานที่ช่องเขา เชเลลาพาส • ขึ้นสาการะวัดทักซัง

ทัวร์โมรอคโค

tour-morocco

ชมเมืองเก่าอารยธรรมทำแขกมัวร์ • เมืองสีฟ้าเชฟชาอูน • เมืองโบราณ 10000 ตรอก เฟสและมาราเกซ  • นอนนับดาวกลางทะเลทรายซาฮาร่า • ช้อปปิ้งเพลินหลากหลายสินค้าพื้นเมือง • พักริยาด ที่พักสไตล์โมรอคโค เก๋ๆ