• Private only
 • Code :tour-bhutan-5d

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

HIGHLIGHT

สัมผัสเมืองแห่งความเงียบสงบสวยงาม • ป้อมรินปุง • วัดตัมชู • เมืองพูนาคา • วัดเก่าแก่ชิมิลาคัง • ป้อมพูนาคา • สวนสัตว์ทาคิน • ขึ้นสักการะวัดทักซัง • วัดคิชุลาคัง

แชร์ให้เพื่อน
ภูฏาน
พูนาคา
5 วัน 4 คืน
3 ดาว
KB Druk Air
Minibus
4 ท่านขึ้นไป
Easy
วันจัดทริป

กรุณาติดต่อทีมงาน..

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok – Paro – Thimphu
Day 2 : Thimphu – Punakha
Day 3 : Punakha – Paro
Day 4 : Paro – Taktsang
Day 5 : Paro – Bangkok

 

ทัวร์ภูฏาน  2563

Day 1 : Bangkok – Paro – Thimphu

03.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว K ประตู 5 ทีมงานอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 • สายการบิน Drukair 
 • เส้นทางกรุงเทพฯ-พาโร BKK-PBH
 • เที่ยวบิน KB 151
 • ออกเดินทาง เวลา 05.45
 • เวลาบิน 3 ชั่วโมง (บินตรง)

08.00 น. เดินทางถึงเมืองพาโร สนามบินพาโร เป็นสนามบินที่ถือว่าบินลงได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะตั้งอยู่ในหุบเขา เมื่อเครื่องทำการแลนดิ้ง เราจะเห็นภูเขา อยู่ใกล้เรามาก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แลกเงินและไกด์ท้องถิ่นรอรับทุกท่านสู่ประเทศภูฏาน

เที่ยวชมป้อมรินปุง (ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร โดยเจ้าเมืองในสมัยนั้นได้ยกป้อมของพวกตนให้กับ ซับดรุง นัมเกล เพื่อแสดงความเคารพต่อความเป็นผู้นำทั้งด้านการเมืองและศาสนา จากนั้นได้มีการต่อเติมให้ใหญ่โตขึ้น

ชม วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็ก (The Iron chain bridges in Bhutan) เก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดที่ที่มีแม่น้ำสองสายไหลมารวมกัน สร้างโดยลามะถังทนเกลโป และมีสะพานเหล็กข้ามลำน้ำ

เดินทางสู่ เมืองทิมพู ทานอาหารเที่ยง ที่ทิมพู เดินชมเมืองทิมพู ถ่ายรูปสี่แยกหลักของเมืองทิมพู ที่ยังคงไม่มีการใช้สัญญานไฟจราจร แต่ใช้ตำรวจจราจรมาโบก แวะถ่ายรูปหอนาฬิกากลางเมือง

ชม ป้อมทาชิโช ซอง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ข้าราชการระดับสูง รวมถึงพระสงฆ์ โดยมีการแบ่งเขตออกจากกัน สร้างขึ้นมากว่า 700 ปี จนกระทั่งปี 1630 ก็ถูกทิ้งร้างเพราะไฟใหม้ ในรัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก ทรงรับสั่งให้ฟื้นฟูป้อมปราการแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทาชิโชซองจึงเป็นสถานที่สำคัญของเมืองทิมพูและภูฏานนับแต่นั้นมา 

(หากเข้าไม่ทัน จะย้ายโปรแกรมไปเข้าในวันที่ 3 แทน)

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองทิมพู

Day 2 : Thimphu – Punakha

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองพูนาคา และ วังดีโพดรัง ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อนและ ณ จุดที่สูงที่สุดของถนนเส้นนี้ที่เรียกว่า โดชูลาพาส (Dochula pass) ชม 108 สถูป ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงคราม อัสสัม ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี

ทานอาหารกลางวัน ที่เขตวัดชิมิลาคัง จากนั้น ชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดที่อยู่บนยอดเนิน สร้างขึ้นในปี 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley

ป้อมพูนาคา (Punakha Dzong) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข “ Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิ๊กมี่และพระราชินี

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองพูนาคา 

Day 3 : Punakha – Paro

เตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ผ่านเส้นทางเดิม จากนั้นนมัสการพระใหญ่แห่งภูฏาน ณ Buddha Gang เชื่อกันว่าที่นี่เป็นจุดรวมพลังของหุบเขาทิมพู พระพุทธปฏิมากรองค์นี้นับเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูฎานนอกจากนั้น

สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาวภูฎาน ใกล้ๆ กันนี้ยังเป็นสถานีส่งสัญญานช่อง BBS ซึ่งเป็นที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point

ชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถานที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองพาโร

Day 4 : Paro – Taktsang

วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger’s Nest) วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดนี้เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือ พระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต (ไม่รวมค่าขี่ม้า)

วัดคิชุลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ทิเบตในปี 659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600 ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี ได้เวลาสมควรมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์อยู่ใจกลางหิมาลัย เพราะไม่เหมือนเมืองหลวงใดในโลก อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ตามสถาปัตยกรรมภูฎานดั้งเดิม

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองพาโร

Day 5 : Paro – Bangkok

8.00 เดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพมหานคร

 • Drukair เที่ยวบินที่ KB152 
 • ออกเดินทางเวลา 10.00 น.
 • เดินทางถึง กทม  16.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

โปรแกรมอื่นๆ >> https://www.painaima.com/tag/bhutan/

ดูรูปสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=paro&type=photos&sort=relevance

ทัวร์ภูฏาน 2562 เติมสุข ณ ดินแดนแห่งความสุข 5 วัน 4 คืน

เส้นทางทัวร์ภูฏาน 2562 ครบทุกไฮไลท์เด่นของเส้นทางทัวร์ภูฏาน ในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน เราเดินทางเที่ยวกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กับการบริการสุด Exclusive

Product In-Stock: 1

รถส่วนตัวตามจำนวนผู้เดินทาง (รถตู้ / รถ มินิบัส)

รวม

 • วีซ่า
 • ที่พักระดับ 3 ดาว
 • อาหารทุกมื้อ
 • รถรับส่งตามโปรแกรมตลอดเส้นทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ ตามระบุ
 • ประกันการเดินทาง 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าขี่ม้า ขึ้น ทักซัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima