Category: Package

tour-norway-senja-lofoten-troltunga-pilpit-trek

ทัวร์โทรลล์ทุงกา Day 1 : Bangkok 22.00 น. โทรลล์ทุงก้า พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS เชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG954 เที่ยวเวลา 00.55 น. ใช้เวลาเดินทาง 11.30 ชั่วโมง (เวลาที่ออสโล ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

ทัวร์ภูฏาน 2562

tour-bhutan-5d

สัมผัสเมืองแห่งความเงียบสงบสวยงาม • ป้อมรินปุง • วัดตัมชู • เมืองพูนาคา • วัดเก่าแก่ชิมิลาคัง • ป้อมพูนาคา • สวนสัตว์ทาคิน • ขึ้นสักการะวัดทักซัง • วัดคิชุลาคัง

ทัวร์ภูฏาน 2562

tour-bhutan-grand

เจาะลึกภูฎาน เมืองแห่งความเงียบสงบและสวยงาม • ชมป้อมรินปุง • ชมวัดทัมชอค ลาคัง • เมืองพูนาคา • ป้อมพูนาคา • หมู่บ้าน Gidagom • เมืองบุมถัง • สถูปเชนเดปจิ • วิวอันตะการตาของป้อมทรองซา • จุดชมวิวหุบเขาบุมถัง • ผอบจิกะ • ช่องเขาโดชูลาพาส • ชม วัดชังกังคา เป็นวัดเก่าแก่ประจำหุบเขาทิมพู • หุบเขาฮา •ผ่านถนนที่สูงที่สุดของภูฎานที่ช่องเขา เชเลลาพาส • ขึ้นสาการะวัดทักซัง

ทัวร์เนปาล พูนฮิล

tour-nepal-poonhill-trek

ชมแสงแรก ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ชมวิวยอดเขาหางปลามัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดิน

แคชเมียร์ ทัวร์

tour-india-leh-kashmir

เมืองศรีนาการ์ ตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ • สวนชาลิมาร์ หรือสวนแห่งความรัก • ทะเลสาบดาล • ชม มัสยิดจามา • ชมดอกมัสตาร์ดที่เมืองโซนามาร์ค • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดลามายูรู • ชมเลห์ พาเลซ • Shanti Stupa เจดีย์สีขาว • Thiksey Monastery • ชมจุดที่สูงที่สุดของถนนสายเลห์-นูบร้าKhardung La Pass • วัดดิสคิต • นูบร้า • ทะเลสาบแปงกอง

ทัวร์ทิเบต เขาไกรลาส

tour-tibet-kailash-trek

ขุนเขาแห่งศรัทธาของชาวทิเบตเดินทางตั้งด้นด้วยเท้าเปล่าจากเมืองลาซาทุกเขาไกรลาศเพื่อตามหาการหลุดพ้นแห่งชีวิตสัมผัสภูมิประเทศบนหลังคาโลกและเมืองที่สาบสูญ

tour-russia-murmansk-lovozero-kirovsk

ออกตามล่าหาแสงเหนือ ณ ที่ที่มีโลเคชั่นดีที่สุดสำหรับการเฝ้ารอแสง • ท้าทายความหนาวเย็น อุณหภูมิติดลบกว่า 20-30 องศา • ท้องฟ้าในเขตอาร์คติกเซอเคิล ที่ในช่วงหน้าหนาวดวงอาทิตย์จะไม่ลุกมาทำงาน ท้องฟ้าจึงเป็นสีชมพูพาสเทล แปลกตาน่ามอง • ทดลองชิมปูคัมชัตกา จิ๊กโก๋ขาโตแห่งทะเลแบเรนต์