• Full Board
 • Code :tour-pakistan-china

ทัวร์ปากีสถาน + จีน

HIGHLIGHT

ปากาสถาน ทะลุจีน บนเส้นทางสายตำนาน คาราโคลัมไฮเวย์ • ชมหุบเขาคัคฮาน • เทือกเขาคาราโครัม • จุดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) • พักที่ Eagle Nest Resort วิวหลักล้าน • ชมพระอาทิตยืตกที่หุบเขาดุยเกอร์ • สัมผัสการล่องเรือที่ Attabat Lake  • ข้ามชายแดนปากีสถานไปยังเมืองคัชการ์ประเทศจีน • ทะเลสาบคาราคูล • เมืองเก่าคัชการ์

แชร์ให้เพื่อน
ปากีสถาน จีน
อิสลามาบัด อูรู่มู่ฉี
13 วัน 11 คืน
3-4 ดาว
TG Thai Airways
Minibus
15 ท่าน
Moderate
วันจัดทริป

14-26 ต.ค. 2563 : 89,900 บาท*
*กรณีกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่าน  ราคา 89,900 บาท 
กรณีกรุ๊ปเดินทาง 10-14 ท่าน ราคา 92,900 บาท*


*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

วันที่ 1 Bangkok – Islamabad
วันที่ 2 Islamabad – Chillas
วันที่ 3 Chillas – Fairy Meadows
วันที่ 4 Fairy Meadows – Gilgit – Kargah Buddha – Garkuch 
วันที่ 5 Gahkuch – Gupis – Gilgit – Rakaposhi View Point – Hunza
วันที่ 6 Baltit Fort – Altit Fort – Eagle Nest Resort – Lady Finger Viewpoint
วันที่ 7 Attabat Lake – Carthedral Peak – Suspention Bridge Khunjerab – Passu
วันที่ 8 Pasu – Khunjerab – Sost – Tashkorgan
วันที่ 9 Tashkorgan – Stone Fort – Karakul Lake – Bulongkol Lake – Kashgar
วันที่ 10 Kashgar – Id Kah Mosque – Apak Hoja Tomb – Kashgar Old City – Grand Bazaar
วันที่ 11 Kashgar – Urumqi – Tianchi
วันที่ 12 Xinjiang Museum – Hongshan – Dapaja Market Bangkok
วันที่ 13 Bangkok

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 1ทัวร์ปากีสถาน 2562 
เที่ยวปากีสถานจุใจตามเส้นทาง
คาราโครัมไฮเวย์  ทะลุตะลุยแดนจีน

รายละเอียดทัวร์ปากีสถาน 2562

Day 1 : Bangkok – Islamabad

16.30 น.
นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว D ประตู 3 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินเพื่อเดินทางสู่ปากีสถานด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349 เที่ยวเวลา 19.00 น.
บินสู่เมืองอิสลามาบัด ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองอิสลามาบัด ประมาณ 5 ชั่วโมง

22.10 น.
เดินทางถึงเมืองอิสลามาบัด เข้าสู่ตัวเมือง Isalamabad

พักที่ Grand Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 2Day 2 : Islamabad – Chillas

เริ่มต้นทัวร์ปากีสถานวันแรก ด้วยการเดินทางสู่เมือง Chillas เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ณ จุดเลาะเลียบแม่น้ำฮุนซาทางตอนเหนือและแม่น้ำสินธุ เมืองชีลาสแห่งนี้มีการค้นพบหลักฐานกว่า 20,000 ชิ้น เกี่ยวกับงานศิลปะภาพเขียนโบราณบนโขดหิน

เดินทางต่อ ผ่านหุบเขา คัคฮาน (Kaghan Valley) หุบเขาสีเขียว จนถึงเมือง Chilas

เดินทางถึงเมือง Chilas ในช่วงค่ำ นำท่านเช็คอินพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ Shangrilla Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 3Day 3 : Chilas – Fairy Meadows

วันนี้เราจะไปชมภูเขาในปากีสถานที่ได้ชื่อว่าสวยเป็นอันดับ 3 ของโลกกัน “Fairy Meadows”

ออกเดินทางสู่ Fairy Meadows โดยออกจากชีลาส

ถึงจุดเปลี่ยนรถที่ Raikot Bridge เราจะใช้รถจิ๊บนั่งคันละ 4-5 คน นั่งประมาณ 1 ชั่วโมง ครึ่ง สู่จุดเริ่มต้นเดินเทรค Fairy Meadows

นำท่านเดิน Trek ประมาณ 6.5 กม. สู่ Fairy Meadows ใช้เวลาประมาณ 2.5 – 3.5 ชั่วโมง หรือจะใช้ล่อก็ได้ ทางเดินเป็นเนินสลับทางราบ วิวระหว่างทางเป็นลักษณะป่าสน สลับกับลำธารที่ไหลมาจาก Nanga Parbat Glacier

บ่ายคล้อยชมวิวรอบๆ Fairy Meadows วิวทุ่งหญ้า พร้อมชมยอดเขา Nanga Parbat ในบรรยากาศสบายๆ

ชมยอด Nangar Parbat จุดชมวิวยอดเขาสูงสุดอันดับ 9 ของโลก ที่สูงถึง 8,126 เมตร เป็นยอดเขาที่อยู่ในเทือกเขาหิมาลัย และสูงเป็นอันดับ 2 ของปากีสถาน เป็นรองเพียงยอด K2

พักที่ Raikot Sarai Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 4Day 4 : Fairy Meadows – Gilgit – Kargah Buddha – Garkuch

เดินทางสู่ Gilgit ระหว่างเส้นทางเที่ยวปากีสถาน ท่านจะได้สัมผัสกับแนวเทือกเขาคาราโครัมอันยิ่งใหญ่ เดินทางถึง เมืองกิลกิต (Gilgit) เมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาคาราโครัม พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยภูเขา ซึ่งภูเขาที่นี้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความงามบริสุทธิ์ที่ตกสำรวจชาวโลก

แวะชม พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา (Karga Buddha) เพราะความศรัทธาต่อพุทธศาสนาทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งปีนขึ้นไปสลักรูปศาสดาของเขาบนหน้าผาที่สูงจากแม่น้ำ 400 เมตร เชื่อว่าสลักขึ้นราวศตวรรษที่ 7 อำลาเมืองกิลกิตที่เปรียบเสมือนจุดกึ่งกลางของเส้นทางการค้าขนส่งบนคาราโครัมไฮเวย์ ของปากีสถาน

เดินทางเที่ยวปากีสถานต่อไปเมือง Garkuch เมืองหลวงของ Ghizer ที่เป็นศูนย์รวมการค้า และการสัญจรในเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ Phander Valley

พักที่เมือง Garkuch

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 5Day 5 : Gahkuch – Gupis – Gilgit – Rakaposhi View Point – Hunza

ออกเดินทางไปสู่ Khalti Lake ทะเลสาบที่มีความใสราวกับกระจก ในยามที่ลมสงบ จะสามารถมองเห็นภาพสะท้อนน้ำเป็นวิวที่สวยงาม

จุดชมวิวสามเทือกเขาที่สำคัญของโลก อันประกอบด้วยเทือกเขาฮินดูกูต เทือกเขาคาราโครัม และเทือกเขาหิมาลัย มาบรรจบกันโดยมีแม่น้ำฮุนซ่าไหลผ่าน

เดินทางต่อสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ระหว่างเส้นทางเที่ยวปากีสถาน เราจะแวะจุดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) ยอดเขาที่มีความสูง 7,788 เมตร สูงเป็นอันดับ 11 จากยอดเขาสูงทั้งหมดของปากีสถานจากนั้นเดินทางต่อสู่หมู่บ้านฮุนซ่า

พักที่ Embassy Hunza หรือเทียบเท่า

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 6Day 6 : Baltit Fort – Altit Fort – Eagle Nest Resort – Lady Finger Viewpoint

พาท่านชมบัลติทฟอร์ด (BALTIT FORT) แลนมาร์คสำคัญของหุบเขาฮุนซ่า ซึ่งเคยใช้เป็นที่อยู่ในอดีตของกลุ่มผู้ปกครองฮุนซ่า จากจุดนี้สามารถเห็นวิวรอบๆ เมืองฮุนซ่า บัลติทฟอร์ดมีอายุกว่า 700 ปี โดยได้ถูกต่อเติมส่วนต่างๆ เช่นระเบียง หน้าต่าง กำแพง เรื่อยมา ที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต

ชม ตลาดการค้าพื้นเมือง ของเมืองคาริมาบัด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินถ่ายรูปวิถีชีวิตและบ้านเรือนก็น่าสนใจไม่ใช่น้อย ได้เวลาสมควรพาคณะเข้าที่พักที่ Eagle Nest Resort เป็นรีสอร์ทที่อยู่สูงที่สุดในเมือง Karimabad สามารถมองเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้อย่างสวยงาม รวมถึงยอดเขาต่างๆ ที่อยู่รายรอบ โดยเฉพาะ เลดี้ฟิงเกอร์ ซึ่งมาจากรูปทรงที่เหมือนนิ้วของหญิงสาว

จากนั้นชม Altit Fort ป้อมปราการแห่งแรก ที่เป็นที่พำนักของเจ้าครองนครฮุนซ่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮุนซ่า ใช้เป็นที่สังเกตุการ ของพ่อค้าที่เดินทางผ่านเส้นทางคาราโครัม ก่อนที่จะมีการสร้างใหม่ และย้ายไปยังบัลติทฟอร์ด

ชมวิวยามเย็นที่หุบเขาดุยเกอร์ (Dukhair Valley) เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านกว่า 6000 เมตร ของยอดเขาราคาโพชิ (Rakaposhi) 7788 เมตร, ยอดเขาดิรันพีค (Diran Peak), ยอดเขาโกลเด้นพีค (Gloden Peak), ยอดเขาอัลเทอร์พีค (Ulter Peak), ยอดเขาฮุนซ่าพีค (Hunza Peak), ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady Finger) และเทือกเขาสูงอื่นๆ

พักที่ Eagle Nest Hotel

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 7Day 7 : Attabat Lake – Carthedral Peak – Suspention Bridge Khunjerab – Passu

สุดพิเศษของทัวร์ปากีสถาน 2562 ของเราขอนำท่านล่องเรือที่ Attabat Lake ที่เพิ่งเกิดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เหตุเพราะเกิดแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่คาราโครัมไฮเวย์ถูกตัดขาด ดินจากภูเขาถล่มลงมาขวางกั้นแม่น้ำฮุนซ่าจนเกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มีความยาว 21 กิโลเมตรความลึก 103 เมตร (ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 30 นาที)

ชื่นชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปกับภูเขาฟันเลื่อย หรือ Carthedral Peak กับจุดชมวิวสะพานแขวน Hussaini Suspention Bridge แล้วเดินทางต่อสู่เมืองซุส (Sost) เมืองชายแดนของปากีสถาน

ชมจุดชมวิว Passu Glacier ธารน้ำแข็งพาสสุ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทั้งตัวธานน้ำแข้ง แล้วยังมียอดเขาหิมะ Passu Sar ประกอบอยู่ด้านข้าง

เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Khunjerab เขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีนที่มีความสูง 4,730 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดบนคาราโครัมไฮเวย์สร้างตั้งแต่ปี 1964 โดยความร่วมมือของจีนและปากีสถาน โดยมีเทือกเขาคาราโครัมเป็นเส้นแบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่

พักที่ PTL Passu Hotel

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 8Day 8 : Pasu – Khunjerab – Sost – Tashkorgan

ทัวร์ปากีสถานวันนี้ เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Khunjerab เขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีนที่มีความสูง 4,730 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดบนคาราโครัมไฮเวย์สร้างตั้งแต่ปี 1964 โดยความร่วมมือของจีนและปากีสถาน โดยมีเทือกเขาคาราโครัมเป็นเส้นแบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่

ผ่านด่านคุนจิราบพาส ชายแดนจีน-ปากีสถาน รถจะวิ่งไต่ระดับความสูงจาก3-4000 เมตร

แล้วเดินทางต่อสู่เมืองซุส (Sost) เมืองชายแดนของปากีสถาน Sost ซุส เมืองหน้าด่านเมืองสุดท้าย ก่อนที่จะข้ามชายแดนประเทศจีน เป็นเมืองที่มีการทำการค้าขายไปมาระหว่างชาวปากีสถานและชาวจีนที่ข้ามแดน

เดินทางไปยังด่าน Tashkorgan เมืองชาวมุสลิมทาจิก (ประมาณ 200 กิโล) ชมวิวระหว่างทาง อาจจะได้เห็นสัตว์ป่าของหิมาลัย เช่น ibex เลียงผา เสือดาวหิมะ เป็นต้น

พักที่ Tashkorgan

Day 9 : Tashkorgan – Stone Fort – Karakul Lake
Bulongkol Lake – Kashgar

เดินทางไปยัง Kashgar ระหว่างทางแวะเที่ยวชม ป้อมหิน Stone Fort ที่มีอายุมากกว่า 2000 กว่าปี ที่เคยเป็นเมืองมาก่อน เมื่อสมัยโบราณบนเส้นทางสายไหมนี้ พ่อค้าแม่ค้าจะแวะเวียนมาพักพิงก่อนที่จะเดินทางต่อไป

ชมทะเลสาบคาราคูล Karakul Lake เป็นทะเลสาบสีเขียวเข้ม ที่มีขุนเขาหิมะสูงเสียดฟ้า ห้อมล้อมไว้ ขุนเขาเหล่านี้จะทอดเงาลงสู่ผืนน้ำอันสงบนิ่งของทะเลสาบ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ตร.กม. มีความลึก ๓๐ เมตร ในบางคราวจะเห็นกระโจมที่พักของชาวเคอกิส-ผู้เร่ร่อนอยู่บนที่ราบพามีร์กางอยู่อิงแนบผืนทะเลสาบ

ชมทะเลสาบ Bulongkol Lake หรือเรียกว่า Corner Lake
ทะเลสาบบนเนินเขาที่ปกคลุมด้วยทะเลทราย มีโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำมาใช้เป็นพลังงาน

พักที่ Kashgar

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ - ตะลุยแดนจีน 2562 9Day 10 : Kashgar – Id Kah Mosque – Apak Hoja Tomb – Kashgar Old City – Grand Bazaar

หลังอาหารเช้าชม Id Kah Mosque ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมทั่วทั้งมณฑลซินเจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคัชการ์ เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหย่ที่สุดในประเทศจีน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 16,800 ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1442 โดย Shakesimierzha ผู้ปกครองคัชการ์ แรกเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเซ่นสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษในยุคต่อมาได้มีการก่อสร้างขยายใหญ่ขึ้น เพื่อใช้มัสยิดสำหรับประกอบพิธีกรรมของชาวคัชการ์ มัสยิดอิคคาห์สร้างด้วยอิฐสีเหลืองประตูทางเข้ามีความสูงถึง ๑๒ เมตร สองข้างมีหอขานละหมาดสูง ๑๘ เมตร ประดับกระเบื้องโมเสกหลากสีสันเป็นลวดลายเรขาคณิตอย่างงดงาม ผสานกับลวดลายปูนปั้นเป็นพรรณพฤกษาต่างๆนานา

ชมสุสาน Apak Hoja Tomb /Tomb of Xiangfei ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมมุสลิมที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีและงดงามที่สุดในมณฑลซินเจียง ก่อสร้างในปี พ.ศ.2183 เป็นงานที่แสดงลักษณะผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมของชาวเวคเกอร์ อาหรับและ พุทธศาสนา

Kashgar Old City เดินเล่นชมเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ บ้านเรือนเก่าแบบตะวันออกกลาง เมืองเก่าคัชการ์ เป็นหมู่บ้านใหญ่ใจกลางเมืองคัชการ์ที่เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีเนื้อที่กินบริเวณกว้างขวางมาก และบ้านแต่และหลังก็สร้างตามวัฒนธรรมผสมระหว่างชาวฮั่น และชาว
อุยกูร์ บ้านส่วนใหญ่จะสร้างด้วยอิฐและไม้ผสมกัน มีซอกซอยถนนหนทางเชื่อมต่อกันไปมาเหมือนใยแมงมุม

ถนนสายหัตถกรรมชาวคัชการ์ The Great Bazaar เป็นถนนสายเดียวที่ชาวคัชการ์ เรียกว่าถนนช่าง หมายถึงว่า เป็นถนนที่รวมของช่างสิบหมู่ที่มีชื่อเสียงของที่นี่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นถนนที่มีสีสรรที่สุดในเมืองคัชการ์ และเป็นบาซาร์ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลซินเจียง

พักที่ Kashgar

Day 11 : Kashgar – Urumqi – Tianchi

หลังอาหารเช้า เตรียมตัวเก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินไปยังอูรู่มู่ฉี โดยสายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ6885 เวลา 11.40-13.30 น.

นำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนเทือกเขาเทียนซาน ตัวทะเลสาบตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของหิมะบนภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในฤดูหนาวเมื่อผืนน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง คนในเมืองจะขึ้นมาเล่นสกีกันมากมาย ปลายเดือนเมษายนน้ำแข็งถึงจะละลายกลายเป็นผืนน้ำสีเขียวมรกต สะท้อนเงาเทือกเขาป๋อเก๋อต๋าฟงและป่าสนที่รายรอบ

พักที่ Urumqi

Day 12 : Xinjiang Museum – Hongshan – Dapaja Market Bangkok

ชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากทั่วมณฑลซินเจียงกว่า 50,000 ชิ้น และการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติในซินเจียง…..

ไฮไลท์!!!สำคัญของที่นี่ คือ ซากมนุษย์โบราณอายุนับพันปีที่เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปแต่มาขุดเจอในซินเจียง และซากเด็ก รวมถึงมัมมี่ของจางฉงขุนศึกแห่งเมืองโบราณเกาชางด้วย

ชม สวนหงซาน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืนและอยู่คู่ชีวิตกันตลอดไปพร้อม ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงาม

ช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ตลาดพื้นเมือง เอ้อเต้าเฉียว (ตลาดต้าปาจา) เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูหลู่มูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น

19.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ SC8885

Day 13 : Bangkok

02.05 น.
เดินทางถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ดูรูปรีวิวทัวร์ปากีสถานที่ทีมงานเราจัด >>> https://www.feelsogoodtravel.com/trip-review/pakistan/

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • วีซ่า
 • โรงแรม 3-4 ดาว  พักห้องละ 2 ท่าน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าเข้าสถานที่
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima