• Full Board
 • Code :tour-nepal-poonhill-trek

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา (Trek)

HIGHLIGHT

ชมแสงแรก ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ชมวิวยอดเขาหางปลามัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดิน

แชร์ให้เพื่อน
เนปาล
พูนฮิล
8 วัน 7 คืน
3-4 ดาว
TG Thai Airways
Minibus
15 ท่าน
Moderate
วันจัดทริป

19-26 ตค. 2562         : 39,900 บาท
28 ธค. – 4 มค. 2563  :  41,900 บาท

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – วัดลิง – บ้านกุมารี – ทาเมล
วันที่ 2 ภุกตะปูร์ – ประตูทองคำ – ปาทัน – วัดทอง
วันที่ 3 กาฐมาณฑุ – โพครา 
วันที่ 4 โพครา – นายาปุล – โกเรปานี่
วันที่ 5 พูนฮิล – ทาดาปานี
วันที่ 6 กรันดุก – โพครา
วันที่ 7 โพครา – กาฐมาณฑุ
วันที่ 8 กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์
โพครา Update 2562ทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562 1

รายละเอียดทัวร์เนปาล Trekking Pool Hill

Day 1 : Bangkok – Katmandu (D)

09.00 น. นัดพบกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบิน THAI LION AIR ที่ยวบินที่ SL220 ออกเดินทางเวลา 11.50 บินสู่กาฐมาณฑุ

14.00 น. ถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า แลกเงิน และเดินทางสู่ตัวเมืองกาฐมาณฑุ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

เริ่มต้นทัวร์เนปาลวันแรกด้วยการเดินทางไปชม วัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayabunth Temple) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2000 ปี ที่ฐานของสถูปทั้ง 4 ด้านจะมีภาพดวงตาเห็นธรรมหรือ wisdom eyes ของพระพุทธเจ้า จากมุมบนลานสถูป เราสามารถเห็นตัวเมืองกาฐมาณฑุ เป็นเหมือนจักรวาลเล็กๆที่โอบลอมด้วยขุนเขา เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่

กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) ประกอบไปด้วยวัดและวังที่เก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ นอกจากนี้ จัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย

พระราชวังหนุมานโดก้า (Hanuman Dhoka) เป็นอาคารทรงยุโรป สีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกกันว่า หอพสันตปุระ ในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์

กาฐมณฑป (Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 16 จากต้นสาละเพียงต้นเดียว

บ้านกุมารี (Kumari House) เป็นอาคาร 3 ชั้น ทำจากไม้แกะสลัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเหล่าเทพธิดา ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์

กาฬไภราพ (Kala Bhairab) เป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก มักจะใช้ในการตัดสินคดีความโดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักนี้

ตะเลชู (Taleju Temple) วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่า เทพตะเลชู คือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล

มานโธกา (Hanuman statue) รูปปั้นหนุมาน ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระราชวัง ทำหน้าที่เป็นนายทวารพิทักษ์พระราชวัง

อิสระช้อปปิ้งย่านทาเมล แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เทรคกิ้ง ผ้าพื้นเมือง ของฝาก ฯลฯ

คืนนี้พักที่ย่าน Thamel เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งตลาดเนปาลกันอย่างจุใจทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562 2

Day 2 : Kathmandu Sightseeing (B/L/D)

หุบเขากาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้มากมายจากการที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ซึ่งได้สร้างอารยธรรมที่สำคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาทัน และภักตะปุร์ อันโดดเด่นด้านฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดอ่อน เสาไม้แกะสลัก และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

นำชม จัตุรัสภักตะปุร์ (Bhaktapur Durbar Square) ที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆในศิลปะสกุลช่างเนวารีแท้

ประตูทองคำ (Golden Gate) สร้างโดยกษัตริย์รานจิต มัลละ (King Ranjit Malla) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวัง 55 พระแกล เป็นประตูที่มีการแกะสลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสลักเป็นลวดลายของเหล่าเทพและอสูร

ชม พระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 windows) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18 เป็นพระราชวังที่มีหน้าต่าง 55 บานอยู่บนกำแพงอิฐ มีความโดดเด่นในด้านการแกะสลักไม้

วัดไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลังคา 5 ชั้นซ้อน ตามบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีประติมากรรมเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Potters Square) ชมวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น และสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกราคาถูกที่ทำจากดินเผาได้ในย่านนี้

เมืองปาทัน เมืองที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ ผังเมืองปาทันมีรูปทรงคล้ายธรรมจักรในพุทธศาสนา แต่เมื่ออิทธิพลของศาสนาฮินดูแทรกเข้ามาพุทธศาสนาก็ค่อยๆเสื่อมลง ชาวพุทธถูกแบ่งตามชั้นวรรณะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูและเริ่มทำพิธีกรรม

จัตุรัสปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ

ชม กฤษณะ มัณฑีร์ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอดที่ทำจากหินทั้งหมด

วัดกุมเภสวอร์ เป็นวัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น

วัดทอง (Golden Temple) หรือวัดหิรัณยะวรรณะ มหาวิหาร (Hiranya Varna Mahavihan) เป็นวัดในพุทธศาสนา ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั้นหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดินซึ่งสร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์ นอกจากนี้วัดยังประดับตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนอร่ามเรือง สมกับเป็นวัดเก่าแก่นับพันปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมมืองปะฏัน

อิสระช้อปปิ้งย่านทาเมล แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เทรคกิ้ง ผ้าพื้นเมือง ของฝาก ฯลฯ

คืนนี้พักที่ย่าน Thamel เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งกันอย่างจุใจทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562 3

Day 3 : Kathmandu – Pokhara (B/L/D)

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางด้วยรถบัสสำหรับนักท่องเที่ยว (Luxuary Vip Bus) สู่เมืองโพครา ระยะทาง 204KM ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง (พักทานอาหารระหว่างทาง) ถึงโพครานำสัมภาระเข้าที่พัก

โพคารา (Pokhara Valley) เป็นหุบเขาที่โอบล้อมด้วยเทือกเขา
อันนาปูระนะ ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างใกล้ชิด จากที่นี่เราจะมองเห็น เดาละคีรี (Dhaulagiri) มนะสลู (Manaslu) มัจฉาปูชเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวาที่ใสดังกระจกเงา เห็นภาพสะท้อนน้ำ ของเทือกเขาอันนาปูระนะ และยอดเขาหางปลา ที่ตั้งโดดเด่นอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ วัดบาลาฮี วัดในศาสนาฮินดู อันเป็นที่นับถือทั่วไปของชาวเนปาล

จากนั้นให้ท่านเดินเลือก ช้อปปิ้ง อุปกรณ์เทรคกิ้ง ตามอัธยาศัย ก่อนเข้าที่พัก

ทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562 4

Day 4 : Trekking เนปาล Pokhara – Nayapul – Ulleri – Ghorepani (B/L/D)

แต่เช้าเดินทางโดยรถจี๊บผ่านเมือง Nayapul เดินทางสู่ เมือง Ulleri (Pokhara nayapul 1.5 ชม / Nayapul ulleri. 1.5-2 ชม)

ถึง Ulleri จัดการสัมภาระให้ลูกหาบ (2ท่าน / 1 ลูกหาบ) เริ่มต้นเดิน Trek ไปยัง โกเรปานี (Ghorepani) ใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง ตามแต่สภาพร่างกายและความฟิต ค่อยๆเดิน เพราะหากเดินเร็วอาจจะมีอาการแพ้ความสูงขึ้นมาได้ แต่ไม่อันตรายมากค่ะ เพราะที่โกเรปานี สูง 2,850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับภูเขาสูงเรียงราย เทือกเขา Annapurna เดินผ่านหมู่บ้านชาว Gurung, Magar และป่าดึกดำบรรพ์ที่มีต้นกุหลาบพันปี

คืนนี้พักผ่อนนอนหลับแต่หัวค่ำ เพราะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินสู่ยอดพูนฮิล คืนนี้พักที่ Ghorepani (Guest House)ทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562 5

Day 5 : Trekking เนปาล Poon Hill – Tadapani (B/L/D)

2.00 น. อรุณสวัสดิ์ พร้อมสำหรับการออกไปเจอ Inspiring ใหม่ๆให้กับชีวิต  เตรียมร่างกายให้อบอุ่น ออกเดินเท้าขึ้นไปชมแสงแรก ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินเท้า 50 ถึง 90 นาที แล้วแต่ความฟิต

ชม ยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ได้เวลาอันสมควร เดินลงมาที่พัก เพื่อทานอาหารเช้า

ได้เวลาสมควรออกเดินเท้า สู่ Tadapani ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง ทางเดินสบายๆ และเป็นจุดที่ยังสามารถเห็นวิว ยอดเขาหางปลามัจฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดินได้สวยงามอีกจุดนึง โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง

คืนนี้พักที่ Thadapani (Guest House)

ดูคลิปเตรียมตัว Trekking เนปาล Poon hill >> ทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562 67 Factors: Ghorepani Poon Hill Trek Preparation>>https://www.youtube.com/watch?v=1Grrv6_MXT8

Day 6 : Ghandruk – Pokhara (B/L/D)

หลังอาหารเช้าออกเดินทางจาก Tadapani เส้นทางในวันนี้จะเป็นการเดินลงเขาเดินลงไปเรื่อยๆ ผ่านป่าโปร่ง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินแบบสบายๆ จนถึง Ghandrunk (2000m) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่อยู่อาศัยของชาว Gurung หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของเนปาล ที่มีภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

เดินทางสู่เมืองโพคาราโดยรถจิ๊บ โพคารา เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นอันดับสองรองจากกาฐมาณฑุ เมืองแห่งมนต์สเน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขา โดยมียอดเขาซารางกอตเป็นเทือกเขาใหญ่

คืนนี้พักที่ Pokharaทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562 7

Day 7 : Pokhara – Kathmandu (B/L/D)

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางด้วยรถบัสสำหรับนักท่อง (VIP bus) เที่ยวกลับสู่เมืองกาฐมาณฑุตามเส้นทางขามา

เนื่องจากความเมื่อยล้าจากการเดิน เราให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่ คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Kathmanduทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562 8

 Day 8 : Kathmandu – Bangkok (B)

ชม Boudhanath เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เมตร เจดีย์เป็นทรงโอคว่ำ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม จุดเด่นอยู่ที่ดวงตาเห็นธรรมหรือดวงตาแห่งปัญญา (Wisdom Eyes) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งไม่เหมือนเจดีย์องค์อื่นๆ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและฮินดู อีกหนึ่งจุดเด่น คือ ธงมนตรา 5 สีที่ชาวเนปาลเอามาแขวนไว้รอบองค์เจดีย์ (ธงมนตราเหล่านี้มักแขวนไว้ตามช่องแนวเขาและอาคารบ้านเรือน เพราะเป็นธงที่ได้รับการจารึกบทสวดมนต์และปลุกเสกแล้ว) เชื่อกันว่าเมื่อลมพัดจะช่วยให้บทสวดมนต์ที่สวดไว้คุ้มครองคนที่ผ่านมา

15.30น.  เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ TSL221

19.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพตามเวลาประเทศไทย

รวม

 • วีซ่า
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารทุกมื้อตามระบุ
 • รถรับส่งตามโปรแกรมตลอดเส้นทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ กิจกรรม ตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันอุบัตเหตุ 1 ล้าน

ไม่รวม

 • ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima