• Fullboard
 • Code :tour-russia-yakutsk

รัสเซีย ยาคุตสก์

HIGHLIGHT

เที่ยวเมืองที่ขึ้นชื่อว่าหนาวที่สุดในโลก ดินแดนแห่ง Pole of Cold • เมืองยาคุตสก์ • พิพิธภัณฑ์แมมมอธ • หมู่บ้านคันดึกา • หมู่บ้านโอยเมียคอน • Monument to the Pole of Cold

แชร์ให้เพื่อน
รัสเซีย
ยาคุตสก์
9 วัน 7 คืน
3 ดาว
S7
SUV
7 ท่าน
Hard
วันจัดทริป

กรุณาติดต่อทีมงาน…

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok – Novosibirsk
Day 2 : Novosibirsk – Yakutsk
Day 3 : Yakutsk – Khandyga
Day 4 : Oymyakon
Day 5 : Oymyakon
Day 6 : Oymyakon – Tomtor
Day 7 : Oymyakon – Khandyga
Day 8 : Khandyga – Yakutsk
Day 9 : Yakutsk – Novosibirsk – Bangkok

ทัวร์ยาคุตสก์

Day 1 : Bangkok – Novosibirsk

08.30 น.
นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 5702 ออกเดินทางเวลา 11.45 น. สู่เมืองโนโวซิบิร์สก์ ประเทศรัสเซีย

19.25 น.
คณะเดินทางถึงสนามบิน OVB Tolmachevo เมืองโนโวซีบีรสค์ ประเทศรัสเซีย

23.05 น.
ออกเดินทางต่อสู่ Yakutsk โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 5261

Day 2 : Novosibirsk – Yakutsk

05.00 น.
เดินทางถึงเมือง Yakutsk เมืองเอกของสาธารณรัฐซาคา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ สาธารณรัฐยาคูเทีย เขตปกครองระดับสหพันธ์ ของรัสเซียใจกลางดินแดนไซบีเรีย มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในบรรดาเขตปกครองทั้งหมดของรัสเซีย เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งมีสถิติอุณหภูมิหนาวที่สุดในโลกสองแห่ง ได้แก่ เวียร์โคยันสก์ (Verkhoyansk) และ โอยเมียคอน (Oymyakon) ด้วยสถิติอยู่ที่ราว -70°C ท่ามกลางเทือกเขาสองแห่งในไซบีเรียตะวันออกที่สร้างเงื่อนไขแห่งความหนาวเหน็บ คือเทือกเขาเวียร์โคยันสกีและเทือกเขาเชียร์สกี

ชมพิพิธภัณฑ์แมมมอธ เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ ที่นี่จะเก็บรักษาซากแมมมอธ สิ่งมีชีวิตรุ่นสุดท้ายของยุคน้ำแข็ง

หลังจากนั้นไปทําความรู้จักเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวยาคุตสก์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาบ้านอัทลาซอฟ (The Atlasov’s Estate) พบกับพิธีกรรมชามาน สถาปัตยกรรมพื้นบ้านของชาวยาคุตสก์

พักที่ เมือง Yakutsk

Day 3 : Yakutsk – Khandyga

ออกเดินทางจากยาคุตสค์มุ่งหน้าหมู่บ้านคันดึกา (432 กิโลเมตร เวลาเดินทางรวมจุดแวะพัก/ถ่ายรูป ราว 10 ชม.) ข้ามผ่านผืนแม่น้ําเลนาที่กําลังเป็นน้ําแข็ง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

แม่น้ำเลนาเป็นหนึ่งในสามแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่แห่งไซบีเรียที่ไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก (อีกสองแห่งได้แก่แม่น้ำอ็อบและเยนิเซ) และเป็นที่ตั้งของกลุ่มแท่งหินเลนา สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO (แท่งหินเลนาตั้งอยู่ทางใต้ของเมือง และค่อนข้างไกลจากเส้นทางไปหมู่บ้านคันดึกา โดยหากมีเวลา สภาพอากาศ และปัจจัยต่างๆ เอื้ออํานวย ทางทีมงานจะจัดให้ไปเยี่ยมชมแท่งหินเลนา)

พักที่ Khandyga

Day 4 : Oymyakon

ออกเดินทางสู่หมู่บ้านโอยเมียคอน (Oymyakon) หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าหนาวที่สุดในโลก ด้วยสถิติอุณหภูมิต่ําสุดที่เคยวัดได้กว่า -70 องศาเซลเซียส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง

จากนั้น เข้าร่วมชมเทศกาลแข่งกวางเรนเดียร์ พบกับกวางไซบีเรียสายพันธุ์ยาคุตสก์ ที่มีร่างกายกํายําแข็งแรงและทนสภาพอากาศหนาวได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับกวางเรนเดียร์สายพันธุ์อื่น
***มีจัดในช่วงตรงกับเทศกาลเท่านั้น***

พักที่ Oymyakon

Day 5 : Oymyakon

เยี่ยมชมฟาร์มม้าสายพันธุ์ยาคุตสก์ พบม้ารูปทรงเตี้ยป้อมหุ่นมะขามข้อเดียว แต่ภายใต้รูปร่างหน้าตาอันน่ารักกลับมีความอึดและอดทนเป็นเลิศ เหมาะกับชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศโหดร้าย และทดลองกิจกรรม “บา-เนีย” วัฒนธรรมการอบไอน้ําแบบพื้นบ้านของรัสเซีย เคล็ดลับของการปรับสภาพร่างกายภายใต้อากาศที่หนาวเย็น

นำท่านทดลอง ตกปลาน้ำแข็ง และชิมอาหารที่เรียกว่า Stroganian หรือ ปลาดิบแช่แข็งเป็นชิ้นๆ ทานกับเกลือและพริกไทย

ที่นี่ยังมีซาวน่าแบบรัสเซีย *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

พักที่ Oymyakon

Day 6 : Oymyakon – Tomtor

หลังอาหารเช้า ท่านจะได้ชมการแสดงท้องถิ่นที่ที่เรียกว่า “Tricks with the Cold” (Fishki Holoda) จะได้เรียนรู้คุณสมบัติพิเศษของวัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิติดลบ

ชมอนุสาวรีย์ Monument to the Pole of Cold ที่ได้รับการรับรองจาก Oymyakon

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง Tomtor ชม Museum of ice sculptures เป็นพิพิธภัณฑ์รูปสลักน้ำแข็ง พาท่านเดินเที่ยวชมรอบๆหมู่บ้าน

พักที่ Tomtor

Day 7 : Oymyakon – Khandyga

ออกเดินทางจากโอยเมียคอน มุ่งหน้าหมู่บ้านคันดึกา (510 กิโลเมตร เวลาเดินทางรวมจุดแวะพัก/ถ่ายรูป ราว 13 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเพลินตา

พักที่ Khandyga

Day 8 : Khandyga – Yakutsk

ออกเดินทางจากหมู่บ้านคันดึกา มุ่งหน้าสู่เมืองยาคุตสก์ (Yakutsk) เมืองหลวงสาธารณรัฐซัคคา ในไซบีเรียของรัสเซีย เป็นหนึ่งในเมืองที่หนาวเย็นที่สุดในโลก อาคารบ้านเรือนตั้งอยู่บน “ชั้นดินเยือกแข็ง” (permafrost)
(432 กิโลเมตร เวลาเดินทางรวมจุดแวะพัก/ถ่ายรูปราว 10 ชม)

อิสระช้อปปิ้งที่เมือง Yakutsk ในเมืองเก่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในเมืองเพื่อชมงานฝีมือและของที่ระลึก จะเห็นงานแกะสลักงาช้างแมมมอธ , รองเท้าแตะหนัง, รองเท้ากวางเรนเดียร์และถุงมือ, ตุ๊กตาปัก, พิณของยิว, ชามไม้แกะสลัก เป็นต้น

พักที่ เมือง Yakutsk

Day 9 : Yakutsk – Novosibirsk – Bangkok

04.00 น.
เดินทางสู่สนามบิน YKS Yakutsk เพื่อเดินทางกลับเมืองโนโวซีบีรสค์ โดยสายการบิน S7 เที่ยวภายในประเทศ เที่ยวบินที่ S7 5262 ออกเดินทางเวลา 06.15 น. ถึงเวลา 08.35 น.

11.30 น.
เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 5705

18.50 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

โปรแกรมอื่นๆ >> https://www.painaima.com/tag/russia/

ดูรูปภาพสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=yakutsk&type=photos&sort=relevance

ทัวร์ยาคุตสก์

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ที่พักระดับ 3 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ยานพาหนะตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามโปรแกรม
 • ประกันการเดินทาง 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ค่าทิป Local Guide และคนขับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima