• Full Board
 • Code :tour-myanmar-myitkyina

ทัวร์พม่า มิตจินา 5 วัน 4 คืน

HIGHLIGHT

เมืองปูตาโอ • บ้านน้ำคา • เมืองมาชันเบา • เมืองมิตจินา • ทะเลสาบอินดอจี • ซูตองปเยเซดีดอ • Sri Saraswati Temple

แชร์ให้เพื่อน
พม่า
มิตจินา
5 วัน 4 คืน
3-4 ดาว
WE/FD
Minibus
Private
Easy
วันจัดทริป

กรุณาติดต่อทีมงาน…

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok – Mandalay – Putao
Day 2 : Putao – Trekking
Day 3 : Putao – Myitkyina – Indawgyi Lake
Day 4 : Indawgyi Lake – Myitkyina
Day 5 : Myitkyina – Yangon – Bangkok

ทัวร์มิตจีนา

Day 1 : Bangkok – Mandalay – Putao

07.50 น.
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thaismile เที่ยวบิน WE309 กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์เวลา 09.55 น.

11.20 น.
เดินทางถึงมัณฑะเลย์ (เวลาช้ากว่าไทย 30 นาที) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า แลกเงิน

จากนั้นต่อเครื่องโดยสายการบิน Golden Myanmar Airlines เที่ยวบินที่ Y5505 (13.30-15.40 น.) แวะส่งผู้โดยสารที่มิตจิน่า

เดินเล่นรอบๆเมืองปูตาโอ มีตลาดกลางเมือง ขายอาหารสด และพืชพรรณ รวมถึงงานหัตถกรรมพื้นบ้านมากมาย

พักที่ Putao

Day 2 : Putao – Trekking 

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านน้ำคา (Nam Kham) เดินชมหมู่บ้านไปตามแม่น้ำมะลิข่า(Malikha) ซึ่งเป็นลำน้ำต้นกำเนิดของแม่น้ำอิรวดี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ลำน้ำใสแจ๋วสงบนิ่ง สะท้อนฟ้าและป่าโดยรอบรวมถึงเทือกเขา Namhti ที่ยอดปกคลุมด้วยหิมะตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง หมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น ส้ม องุ่น แอปเปิ้ล ส้มโอ ฯลฯ

นำท่าน นั่งเรือหางยาวล่องแม่น้ำมะลิข่า เมืองมาชันเบา (Machanbaw) เส้นทางที่เรือวิ่งผ่านนั้นขนาบข้างด้วยภูเขาสูงและป่าทืบ รวมถึงผ่านไปยังแก่งต่างๆ ที่สร้างความตื่นเต้นไม่น้อย ไปสิ้นสุดที่เจดีย์ขาวบนหินกลางน้ำความน่าสนใจอยู่ที่ประติมากรรมธรรมชาติบนเกาะหินที่เกิดจากพลังของสายน้ำกัดเซาะหินจนเกิดความโค้งเว้าที่งดงามแปลกตายิ่งนัก พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่พายเรือไม้ลำยาวไปตามลำน้ำหาปลาอย่างชำนาญแสดงถึงความช่ำชองกับการใช้ชีวิตริมน้ำได้เป็นอย่างดีสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ปูตาโอ

พักที่ Putao 

Day 3 : Putao – Myitkyina – Indawgyi Lake

นำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยังเมืองมิตจินา โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB616 (11.35-12.15 น.)

ออกเดินทางไปยัง Indawgyi Lake (ประมาณ 3.5 ชม.) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีขนาด 13 กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกและ 24 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ รอบหมู่บ้านมีทะเลสาบกว่า 20 หมู่บ้าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลสาบ Indawgyi ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1999 และครอบคลุมพื้นที่ 72,500 เฮคตาร์ของทะเลสาบและป่าไม้

พักที่ Indawgyi

Day 4 : Indawgyi Lake – Myitkyina (B/L/D)

นั่งเรือชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบอินดอจี เยี่ยมชมชุมชนที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมหมู่บ้าน Nat Mi Lone Village bamboo cane Buddha image, Lwe Mon Village

ล่องเรือชมสถานที่เที่ยวและหมู่บ้านต่างๆ เช่น Yale Pagoda , Shwe Myint Zu Pagoda เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่มีชื่อเสียงในพม่า ตั้งอยู่ในทะเลสาบกลางภูมิภาคอินดากีเมือง Moe Hnyin รัฐคะฉิ่น ทะเลสาบอินดากียังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ไม่เพียงแต่ในพม่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเอเชียกลางตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

จากนั้นเดินทางกลับเมือง Myitkyina

พักที่ Myitkyina

Day 5 : Myitkyina – Yangon – Bangkok

หลังอาหารเช้าชมตลาดเช้าแห่งเมือง มิตจิน่า จากนั้นเยี่ยมชมวัดซูตองปเยเซดีดอ (Hsu Taung Pye Zedidaw) หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมิตจีนาเป็นเจดีย์ที่เชื่อกันว่าปรารถนาสิ่งใดจะได้ตามหวัง และยังเป็นเจดีย์ที่เด่นสะดุดตาที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำอิรวดีที่

ตรงข้ามกับเจดีย์มีพระพุทธไสยาสน์ยาว 98 ฟุต ที่สร้างโดยทุนจากญี่ปุ่นเพื่อระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตไป 3400 คน ในยุคสงครามโลกครั้งที่2

ชมวัดฮินดู Sri Saraswati Temple ริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี อาคารสีทองเด่นสง่า ด้านในเป็นรูปเคารพเทพแห่งฮินดูและยังมีภาพวาดจิตรกรรมสีสันสดใส

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับย่างกุ้งโดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB602 (17.10-19.30 น.)

เตรียมตัวเชคอินสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD258 เวลา 21.40 น.

23.30 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมอื่นๆ >> https://www.painaima.com/tag/myanmar/

ดูรูปภาพสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=myitkyina&type=photos&sort=relevance

รวม

 • ที่พัก โรงแรม 3 ดาว
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ยานพาหนะตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันการเดินทาง 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ตัวเครื่องบินภายในประเทศ
 • ในกรณีที่คณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะเป็นไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรอรับที่ย่างกุ้ง
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima