• Road Trip
 • Code :tour-poland-roadtrip

ทัวร์โปแลนด์

HIGHLIGHT

กรุงวอร์ซอว์ วังลาเซียนสกี้ เมืองกดังส์ Sopot WESTERY PLATIE Prison Tower เมืองโตรัน ถนน Szeroka Street เมืองพอซนัน เมืองวรอตสวัฟ Church of Peace in Swidnica เมือง Katowice Zakopane Morskie Oko Lake เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส Rynek Glowny Square

แชร์ให้เพื่อน
โปแลนด์
วอร์ซอว์
11 วัน
3-4
EK
9 Seats Car
7
Easy
วันจัดทริป

1-11 พ.ค. 2563 : 74,900
6-16 ส.ค. 2563 : 74,900 

Road Trip Style 

เดินทางกลุ่มเล็ก 6-7 ท่าน • เคลื่อนตัวง่าย • นำทริปโดย Driver Guide คนไทยยืดหยุ่นสูง • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง • พักโรงแรม 3-4 ดาว • กระเป๋าเดินทางแนะนำขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน • ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น • เหมาะกับคนที่เน้นเที่ยว และดูแลตัวเองได้บ้าง

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok
Day 2 : Warsaw – Lazienki Palace – St. Alexander’s Church Mon – Warsaw Old Town
Day 3 : Malbork – Malbork Castle – Gdansk – Gdansk Shipyard
Day 4 : Sopot – ปากแม่น้ำวิสลา – ป้อม Westery Platie – Upland Gate หอคอยเรือนจำ – ST. MARY BASILICA
Day 5 : Torun – Szeroka Street – Poznan – Stary Rynek
Day 6 : Poznan – Wroclaw – Church of Peace in Swidnica
Day 7 : Katowice – Zakopane
Day 8 : Krupowki Street – Morskie Oko Lake – Krakow
Day 9 : Wieliczka Royal Salt mine – Sukiennice
Rynek Glowny Square
Day 10 : Wawel Cathedral – Kladka Ojca Bernatka – Bangkok
Day 11 : Bangkok

ทัวร์โปแลนด์

Day 1 : Bangkok

23.30 น.
นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู Check In Counter สายการบิน Emirate Airlines

02.20 น.
ออกเดินทางไปยัง Warsaw โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK371 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ เวลา 05.35 น.

Day 2 : Warsaw – Lazienki Palace – St. Alexander’s Church Mon – Warsaw Old Town

12.15 น.
เดินทางเข้าสู่ กรุงวอร์ซอว์ เมืองเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ของประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองที่นอกจากจะเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลแล้ว ยังเป็นเมืองใหม่แห่งประวัติศาสตร์โลกที่น่าสนใจ

พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki Palace) ได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ พระราชวังนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ. 1897

ชม St. Alexander’s Church Mon สถานที่แห่งนี้ได้ทำการก่อตั้งขึ้น โดยพลเมืองของกรุงวอร์ซอว์เพื่อระลึกถึง
อเล็กซานเดอร์แห่งรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้มอบรัฐธรรมนูญให้แก่อาณาจักรรัสเซีย

Warsaw Old Town ของกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 ในแง่ของการฟื้นฟูบูรณะเมืองเก่าอย่างสมบูรณ์ ภายหลังได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2

คืนนี้เราจะพักกันที่ Warsaw

Day 3 : Malbork – Malbork Castle – Gdansk – Gdansk Shipyard

ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทอิฐแดงของอัศวินติวตัน (Teutonic Knights) หรือฐานทัพของเหล่าอัศวิน ในช่วงศตวรรษที่ 13–14 และถือเป็นแบบอย่างปราสาทที่ก่ออิฐที่สำคัญที่สุดในยุโรป และถือได้ว่าเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐสีแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997

เมืองกดังส์ (Gdansk) ชื่อเดิมคือ Danzig เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ริมอ่าวกดังส์ ซึ่งอยู่ติดกับทะเลบอลติดทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ เนื่องจากมีการบูรณะเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บนรากฐานของสิ่งก่อสร้างเดิมที่ยังคงเหลืออยู่

ท่าเรือเก่า GDANKS SHIPYARD ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่นายเลคธ์วาไลช่า ได้ก่อตั้งพรรค SOLIDARTY ขึ้น และทำการประท้วงต่อต้านรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1980

คืนนี้เราจะพักกันที่ Gdansk

Day 4 : Sopot – ปากแม่น้ำวิสลา – Westery Platie – Upland Gate – Prison Tower – ST. MARY BASILICA

เดินทางไปยังเมือง Sopot เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของชายฝั่งทะเลบอลติก โดยมีระยะทางห่างจาก Gdansk ไปประมาณ 20 นาที ที่เมืองแห่งนี้ท่านจะได้ชมความสวยงามของชายหาด และตื่นตาไปกับท่าเรือไม้ที่มีความยาวมากที่สุดในยุโรป

ปากแม่น้ำวิสลา เพื่อบันทึกภาพ ป้อม WESTERY PLATIE ซึ่งเป็นจุดที่เสียงปืนนัดแรกอันเป็นชนวนเริ่มต้นของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านชมประตูเมือง (Upland Gate) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์

Prison Tower (หอคอยเรือนจำ) ถนนโรแยลเวย์ สัมผัสความตระการตาของตลาดกลางเมืองที่ยาวที่สุดในยุโรปมากกว่า 200 เมตร เดินเล่นเพลินๆชมน้ำพุเนปจูน และสถาปัตยกรรมของศาลาว่าการเมืองเก่า ฯลฯ

ST. MARY BASILICA เพชรน้ำเอกแห่งกดรั๊งค์ เป็นโบสถ์ที่ส้รางด้วยอิฐแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป **จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งถนนสายน่ารักมาเรียสก้า สตรีท ย่านการค้าอำพันราคาถูกและสินค้าพื้นเมืองเก๋ๆ ได้ตามอัธยาศัย

คืนนี้เราจะพักกันที่ Gdansk

Day 5 : Torum – Szeroka Street – Poznan – Stary Rynek

เมืองโตรัน (Torun) เมืองมรดกโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโปแลนด์นอกจากท่านจะได้ชมความงดงามของตัวปราสาทแล้วท่านยังจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน นอกจากนี้เมืองโตรุนยังเลื่องชื่อด้วยขนมปังขิง The Torun Gingerbread ขนมปังขิงเป็นขนมอย่างหนึ่ง ที่ทำเป็นรูปเค้กหรือคุกกี้ โดยมีรสชาติของขิงโดดเด่นกว่ารสอื่นๆ ขนาดที่ว่า เฟรเดอริก โชแปง ยังพรรณนาถึงขนมปังขิงของที่นี่ว่า ไม่มีใครจะจากโตรุนโดยปราศจากขนมปังขิงไปได้

ถนน Szeroka Street ถนนช็อปปิ้งสายหลักของเมืองโตรัน ชมรูปปั้นของนักดาราศาสตร์ชื่อดัง Nicholas Copernicus ในย่านเขตเมืองเก่าของเมือง Torun และชมบ้านที่ Nicholas Copernicus เกิด ซึ่งเกิดที่ Thorn ในปี 1473

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพอซนัน เป็นเมืองเก่าแก่มากที่สุดในโปแลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตา ปัจจุบันถือเป็นเมืองสำคัญของโปแลนด์ลำดับที่ 2 รองจากเมืองวอร์ซอว์ เนื่องจากมีความเจริญและก้าวหน้า เติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและการศึกษา จึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

Stary Rynek หรือ Old Town Square เดินเล่นเพลินๆชมทัศนียภาพในเมืองพอซนัน เริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมสถานที่สำคัญต่างๆในทางประวัติศาสตร์ ทั้งป้อมปราการ ปราสาท ศาลากลาง ที่สร้างขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่สไตล์โกธิค

คืนนี้เราจะพักกันที่ Poznan

Day 6 : Wroclaw – Church of Peace in Swidnica

เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองใหญ่ลำดับ 4 ของโปแลนด์ โดยมีเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐเช็ก และประเทศเยอรมันนี ที่เมืองวรอตสวัฟ ท่านจะได้พบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นจุดนัดพบของชาวโปแลนด์และยังถือเป็นจุดนัดพบที่มีความสำคัญในยุโรปอีกด้วย จึงไม่แปลกว่าเมืองแห่งนี้จะมากไปด้วยผู้คน

ชม Church of Peace in Swidnica เป็นโบสถ์ 1 ใน 2 แห่งที่สร้างด้วยไม้และดินเหนียวที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1693 และยังคงความสวยงามของสถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ จนกลายเป็นมรดกโลกแห่งเมืองสวิดนิกา

คืนนี้เราจะพักกันที่ Wroclaw

Day 7 : Katowice – Zakopane

นำท่านเดินทางสู่เมือง Katowice (เดินทางประมาณ 2 ชม.) บริเวณอ้อมวงเวียน General Jerzy Zietek ท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ชาวซิลีเซีย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านและเข้าร่วมการสู้รบของเยอรมัน

Zakopane (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) มีที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาทาทร่า โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ราว 750-1000 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความสูงที่สุดในโปแลนด์ มีความสำคัญคือ ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลากหลายชนิด ขณะเดียวกันที่เมืองแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของโปแลนด์อีกด้วย

คืนนี้เราจะพักกันที่ Zakopane

Day 8 : Krupowki Street – Morskie Oko Lake – Krakow

ถนนครูพูฟกี้ Krupowki Street ถนนที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมือง โดยตลอดสองเส้นทางนั้น ท่านจะได้พบกับเหล่าอาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ชม Morskie Oko Lake หรือ Sea eye เป็นทะเลสาบที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องธรรมชาติที่มาแวะเวียนอยู่เสมอ เพราะมากไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่รายล้อม ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณต่างๆรอบๆทะเลสาบ โดยเฉพาะสัตว์น้ำหลากหลายชนิด อีกทั้งความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบของทะเลสาบที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา Rybi Potok เป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับที่ 4 ของทะเลสาบทุกแห่งในอุทยานแห่งชาติ Tatra อีกทั้งยังมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทือกเขา Tatra อีกด้วย แต่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชม ต้องเดินเท้าเข้ามาอีกราว 2 ชั่วโมง จากถนนสายหลักของอุทยาน

นำท่านเดินทางไปยัง Krakow

คืนนี้เราจะพักกันที่ Krakow

Day 9 : Wieliczka Royal Salt mine – Sukiennice – Rynek Glowny Square

เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ที่ถือได้ว่าเป็นเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเกลือธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี โดยมีการขุดลึกลงไปมากกว่า 327เมตร มีชั้นใต้ดินทั้งหมดรวม 9 ชั้น มีห้องโถงและโบสถ์เซนกิงก้า (Chappel of St. Kinga) โดยในห้องโถงนั้นได้มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือได้อย่างสวยงามลงตัว ตามแบบผลงานศิลปะของ ลีโอนาโด ดาวินชี ภายในเหมืองเกลือแห่งนี้ยังมากไปด้วยแกลอรี่และห้องต่างๆที่แกะสลักจากเกลือ นำท่านเดินทางลึกลงไปยังชั้น 3 ซึ่งถือเป็นใจกลางของเหมืองที่น่าทึ่งอย่างมาก

แฟชั่นจากห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส (Sukiennice) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึงของยุโรป

นำท่านชมย่านจตุรัสเมืองเก่า Rynek Glowny Square ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองอันเป็นดังหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

คืนนี้เราจะพักกันที่ Krakow

Day 10 : Wawel Cathedral – Kladka Ojca Bernatka – Bangkok

นำท่านเข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศพของกษตัริย์ ขุนนาง ผู้นำทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง

นำท่านชมวิวสะพาน Kladka Ojca Bernatka สะพานที่สามารถเดินเท้าและจักรยานเหนือแม่น้ำ Vistula ใน Cracow สร้างขึ้นจากที่ตั้งของสะพาน Podgórze เก่า ได้รับการตั้งชื่อตามนักบวช Laetus Bernatka จากศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งเป็นผู้นำในการก่อสร้างโรงพยาบาล Bonifratrow ในคราคูฟ

13.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK2434 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ เวลา 20.40 น.

22.30 น.
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK374

Day 11 : Bangkok

07.35 น. ทัวร์โปแลนด์
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ดูภาพรีวิวทัวร์โปแลนด์ >> https://www.painaima.com/trip-review/Poland/

ดูรูปสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=poland&type=photos&sort=relevance

วิธีการเดินทาง

 • รถตู้เก้าที่นั่ง
 • มี driver guide คนไทย
 • ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 26 นิ้ว มี carry on ได้ 1 ใบ แนะนำเป็นผ้า

รวม

 • วีซ่า
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งตามโปรแกรมตลอดเส้นทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ กิจกรรม ตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันการเดินทาง 2 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-วอร์ซอ/ คราครูฟ-กรุงเทพ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima