• Road Trip
 • Code :tour-norway-fjord-roadtrip

นอร์เวย์ ฟยอร์ด ไฮไลท์

HIGHLIGHT

ชมเมืองเบอร์เกน • เดินเล่น Bryggen Wharf ย่านมรดกโลก • ชมน้ำตก Tvindefossen  • ล่องเรือชม Naeroyfjord เป็นส่วนหนึ่งที่สวยที่สุดของ Sognefjord และได้ขึ้นทะเบียน UNESCO • ชมวิวStegastein viewpoint เป็น platform ที่ยื่นออกจากขอบหน้าผา • จุดชมวิว Flydalsjuvet • ชมธารน้ำแข็ง Briksdal •ล่องเรือ Geirangerfjord • น้ำตก Seven Sister • เดินเล่มย่านเมืองเก่า • เมืองทรอนด์เฮม • ชมมหาวิหารนิดารูส คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป

แชร์ให้เพื่อน
นอร์เวย์
นอร์เวย์ฟยอร์ด
10 วัน 7 คืน
3-4
TG
9 Seats Car
7 ท่าน
Easy
วันจัดทริป

2-11 พ.ค. 2563 : 89,900 
19-28 มิ.ย. 2563 : 89,900 

Road Trip Style 

เดินทางกลุ่มเล็ก 6-7 ท่าน • เคลื่อนตัวง่าย • นำทริปโดย Driver Guide คนไทยยืดหยุ่นสูง • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง • พักโรงแรม 3-4 ดาว • กระเป๋าเดินทางแนะนำขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน • ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น • เหมาะกับคนที่เน้นเที่ยว และดูแลตัวเองได้บ้าง

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok
Day 2 :
Bangkok – Oslo – Bergen City Tour
Day 3 : Bergen – Bordalsgjelet Gorge – Tvindefossen – Stalheimskleiva – Nærøyfjord – Flam
Day 4 : Flam – Stegastein viewpoint – Nordfjordeid – Stryn
Day 5 : Stryn – Geirangerfjord – Briksdal Glacier
Day 6 : Geirangerfjord Cruise – Alesund
Day 7 : Alesund – Atlantic Ocean Road – Kristainsund
Day 8 : Kristainsund – Trondheim – Nidaros Cathedral
Day 9 : Trondheim – Oslo – Bangkok
Day 10 : Bangkok

ทัวร์นอร์เวย์ ฟยอร์ด

Day 1 : Bangkok 

22.00 น.
พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 แถว H/J เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน TG 954 เที่ยวเวลา 00.55 น. (ของวันรุ่งขึ้น)

Day 2 : Bangkok – Oslo – Bergen City Tour

07.25 น. เดินทางถึงออสโล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เกนโดยสายการบินในประเทศ เมืองเบอร์เกนเป็นเมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของนอร์เวย์

เที่ยวชมตัวเมือง Bergen เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

เดินเล่น Bryggen Wharf ซึ่งเป็น แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO ประกอบด้วยอาคาร Hanseatic ในศตวรรษที่ 14th ใน Bergen

ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Bergen

Day 3 : Bergen – Bordalsgjelet Gorge – Tvindefossen – Stalheimskleiva – Nærøyfjord – Flam

ชม โตรก Bordalsgjelet Gorge สามารถเดินตามทางลัดเลาะเพื่อชมได้ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำแข็งและแม่น้ำในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมา

เดินทางไปเมือง Voss  อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม Fleischer Hotel Voss 

ชม น้ำตก Tvindefossen เป็นน้ำตกที่มีความสูง 152 เมตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่งทุกมุมโลก ได้เข้าไปชื่นชมมากถึง ปีละ 2 แสนคนเลยทีเดียว

ชมถนนที่มีชื่อว่า Stalheimskleiva ทอดยาวขึ้นไปตามแนวภูเขา เป็นถนนที่ชันที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเหนือ ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ถนนนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2385-2389

ล่องเรือชม Naeroyfjord เป็นส่วนหนึ่งที่สวยที่สุดของ Sognefjord และได้ขึ้นทะเบียน UNESCO เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2548 ด้วย

นำท่านเดินทางไปยัง เมือง Flåm เมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของนอร์เวย์ฟยอร์ด อยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) ทางตะวันตกของนอร์เวย์

ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Flåm

Day 4 : Flam – Stegastein viewpoint –
Nordfjordeid – stryn

ชม Stegastein viewpoint เป็น platform ที่ยื่นออกจากขอบหน้าผาออกไป ที่นี่เป็นจุดชมวิวฟยอร์ดออร์แลนด์ จากมุมสูง มองเห็นฟยอร์ดไปไกลสุดสายตา

จากนั้น ชม Nordfjord แนวชายฝั่งที่สวยงาม กับเทือกเขาสูง และธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด ฟยอร์ดนี้ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของนอร์เวย์ อีกทั้งยังมีทะเลสาบลึกที่สุดในยุโรปอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง Stryn

ชม เมืองโลเอน (LOEN) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม เดินทางถึง เมืองโลเอน หมู่บ้านแรกได้แก่ Loen ที่ถูกโอบล้อมด้วยฟยอร์ด ติดทะเลสาบสีเขียวมรกตที่สวยงามมาก

พาไปชม Olden Village ที่อยู่ใกล้กันเพียง 6 กิโลเมตร เพื่อชมหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำ Oldeelva River ซึ่งอยู่ในหุบเขา Oldedalen ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความสวยงามเหมือนภาพวาด

ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Stryn

Day 5 : Stryn – Geirangerfjord – Briksdal Glacier

ชม Flydalsjuvet จุดชมวิวฟยอร์ดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพ มีทัศนียภาพเหนือ Geiranger และ Geirangerfjorden สามารถชมวิวทั้งด้านบนและด้านล่างที่มีทางเดินให้ชม

Troll – Car to Briksdal Glacier เดินทางด้วยรถ “Troll” ไปตามเส้นทางที่ในอดีตเคยเป็นเส้นทางของเกษตรกรในการขนส่งด้วยม้าและรถม้าถ้าท่านไปชมกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดในเขตอุทยาน Jostedal Glacier nationalpark

ชม Eagle bend เป็นฟยอร์ด อีกอันที่เป็นจุดชมวิวเมืองมองจากถนน สามารถเห็นน้ำตก Seven Sister เพลิดเพลินไปวิวพาโนราม่าที่งดงาม

ชมทัศนียภาพของเทือกเขา ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ที่ Dalsnibba Mountain Plateau ยังเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก UNESCO ทางฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์

ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Geiranger

Day 6 : Geirangerfjord Cruise – Alesund

ล่องเรือชม Geirangerfjord หรือ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด คือ ฟยอร์ดที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของนอร์เวย์ ที่นี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกร่วมกับนาเรยฟยอร์ด (Nærøyfjord) ในปี 2005

ชม น้ำตก Seven Sister หนึ่งในน้ำตกที่เป็นจุดสนใจในการภ่ายภาพมากที่สุด มีน้ำตก 7 สายนี้จะไหลรวมลงไปในฟยอร์ด ระดับน้ำนั้นจะขึ้นอยู่กับการละลายของหิมะ ดังนั้นช่วงน้ำตกสวยๆจะอยู่ในช่วงที่มีการละลายของหิมะ คือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม

เดินทางสู่เมือง Alesund เมืองที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก เมืองท่าประมงที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งศิลปะอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ที่อยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอันงดงาม

ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Alesund

Day 7 : Alesund – Atlantic Ocean Road – Kristainsund

เดินทางสู่ Atlantic Ocean Road เป็นถนนที่ได้รับรางวัลเส้นทางท่องเที่ยวระดับชาติที่มีความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ส่วนที่ต่อเป็นสะพานข้ามทะเลจากเมืองคริสเตียนซุนด์ไปยังชุมชนเกาะโมลเด เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1989 จุดขายของถนนเส้นนี้คือแทนที่จะเป็นถนนที่ตัดผ่านภูเขา หรือชายฝั่งแต่เป็นถนนที่ตัดผ่านมหาสมุทรโดยอาศัยเกาะโขดหินเป็นจุดเชื่อม

เมืองคริสเตียนซุนด์ Kristiansund เมืองบนชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และธรรมชาติอันงดงามที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะ น้อยพร้อมแนวปะการังมากมาย ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย

เดินเล่นชมเมืองย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ที่เรียกกันว่า Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน

ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Kristiansund

Day 8 : Kristainsund – Trondheim

เดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์

ชม มหาวิหารนิดารูส (Nidaros Cathedral) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลด์ที่ 5 ของนอร์เวย์ อีกด้วย

ชม สะพานไม้เก่าแก่ Gamle Bybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน

ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Trondheim

Day 9 : Trondheim – Oslo – Bangkok

นำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อไปยังออสโล โดยสายการบิน  Norwegian Airlines

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955 เที่ยวเวลา 14.15 น. เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

Day 10 : Bangkok

06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ดูภาพรีวิวทัวร์นอร์เวย์ ฟยอร์ด >> https://www.painaima.com/trip-review/norway/

ดูภาพสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=norway+fjord&type=photos&sort=relevance

วิธีการเดินทาง

 • รถตู้เก้าที่นั่ง
 • มี driver guide คนไทย
 • ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 26 นิ้ว มี carry on ได้ 1 ใบ แนะนำเป็นผ้า

Bergen : Zander K Hotel หรือเทียบเท่า

Flåm : Fretheim Hotel หรือเทียบเท่า

Stryn : Gloppen Hotell – By Classic Norway Hotels หรือเทียบเท่า

Geiranger : Hotel Geiranger หรือเทียบเท่า

Kristiansund : Sacndic Kristiansund หรือเทียบเท่า

รวม

 • วีซ่า
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งตามโปรแกรมตลอดเส้นทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ กิจกรรม ตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันการเดินทาง 2 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสโล-กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima