• Road Trip
 • Code :tour-newzealand-grand-roadtrip

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ สไตล์ Road trip

HIGHLIGHT

ทัวร์นิวซีแลนด์สไตล์ Road Trip เดินทางกลุ่มเล็กๆ คล่องตัว ถ่ายรูปสบายๆ แวะทั้งสองเกาะ เน้น Highlight จุดสำคัญ • เมืองหลวงแห่งนิวซีแลนด์ Auckland • ธารน้ำร้อนที่ Rotorua • หนอนเรืองแสงแห่งWaitomo cave • เมืองเอกตอนใต้ Christchurch • ดูปลาวาฬ Kaikoura • กิจกรรมท้าทายความเสียว Queentwon • ฟยอร์ดเอกแห่งนิวซีแลนด์ Milford Sound

แชร์ให้เพื่อน
นิวซีแลนด์
เหนือใต้
10 วัน 8 คืน
3-4 ดาว
TG + NZ
9 Seats Car
7ท่าน
Easy
วันจัดทริป

5-14 ตค. 2562 : 82,900  บาท

Road Trip Style 

เดินทางกลุ่มเล็ก 6-7 ท่าน • เคลื่อนตัวง่าย • นำทริปโดย Driver Guide คนไทยยืดหยุ่นสูง • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง • พักโรงแรม 3-4 ดาว • กระเป๋าเดินทางแนะนำขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน • ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น • เหมาะกับคนที่เน้นเที่ยว และดูแลตัวเองได้บ้าง

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

วันที่ 1 กรุงเทพ อ๊อคแลนด์
วันที่ 2 อ๊อคแลนด์
วันที่ 3 อ๊อคแลนด์ บ้านฮอบบิท เมืองโรโตรัว 
วันที่ 4 เมืองไวโตโม่ อ๊อคแลนด์ 
วันที่ 5 ไครสต์เชิร์ช เมืองไคคูร่า Hammer hotspring
วันที่ 6 ไครสต์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก 
วันที่ 7 แอร์โรทาวน์ เมืองควีนส์ทาวน์
วันที่ 8 เมืองควีนส์ทาวน์ ทะเลสาบเตอานาว มิลฟอร์ดซาวน์ เตอานาว
วันที่ 9 เตอานาว เมืองควีนส์ทาวน์
วันที่ 10 เมืองควีนส์ทาวน์ กรุงเทพ

Day 1 : Bangkok – Auckland

16.00 น. นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2 : Aukland

14.35 เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland city) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม

เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ ,ย่านกลางเมืองที่ถนนควีน ,โอ๊กแลนด์โดเมน

เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 3 : Aukland – Hobbiton – Rotorua

ชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง

เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เพราะเป็นแหล่งรวมน้ำแร่ น้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดนอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เราจะใช้เวลาเดินทางไปเมืองนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง

เข้าที่พักที่เมือง Rotorua

Day 4 : Waitomo – Aukland

เดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีก
แห่งที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่โอ๊คแลนด์

เดินทางกลับถึงเมืองควีนส์ทาวน์จากนั้นนำชม
Auckland Sky Tower
Waitemata Harbour
One Tree Hill
Viaduct Harbour
Albert Park

เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 5 : Christchurch – Kaikoura – Hammer Hotspring

เดินทางสู่ Christchurch ด้วยสายการบิน Jet Star เที่ยวบิน NZ523* AKL-CHC เที่ยวบินเวลา 8.00-9.15 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

City tour Christchruch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ชเป็นหนึ่งในสามเมืองที่อยู่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้

เมือง ไคคูร่า (Kaikoura City) เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น Kaikoura’s oldest house บ้านโบราณทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ,พิพิธภัณฑ์ Kaikoura ,รีสอร์ต Mount Lyford Alpine ,แหลมหิน เป็นต้น

ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติของแดนกีวี เชิญชมชมปลาวาฬยักษ์พันธ์ซเพิมอย่างใกล้ชิด โดยลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง

Hanmer Hotspring เมืองตากอากาศเป็นสถานที่พักผ่อนที่น่าสนใจตลอดทั้งปีสำหรับการผจญภัยการพักผ่อนและการผ่อนคลาย เมืองที่มีเสน่ห์แห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้

คืนนี้พักที่ Hanmer Spring

Road Trip : นิวซีแลนด์ เหนือ-ใต้ 1Day 6 : Christchruch – Tekapo – Mt Cook

เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ

ชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

ชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

คืนนี้พักที่ Mt.cook

Day 7 : Arrow town – Queen town

เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (arrowtown city) ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด พร้อมแวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว

เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เมืองนี้ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World”

นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเล สาบที่สวยงาม ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch

ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch มีจุดชมวิวต่างๆ อยู่มากมายอยู่โดยรอบ ที่โอบล้อมไปด้วย Coronet Peak (ยอดเขาโคโรเน็ต พีค) และ The Remarkables (เดอะ รีมาร์คคะเบิล) และถ้ามองสูงขึ้นไปจากเมือง Queenstown ข้ามทะเลสาบ Wakatipu (วาคาทิปู) จะได้ด่ำดื่มตระการตากับความอลังการงานสร้างของยอดเขา Cecil และ Walter Peak (ยอดเขาเซซิล และวอลล์เทอร์

คืนนี้พักที่เมืองควีนส์ทาวน์

Day 8 : Queen town – Lake Te Anau – Millford – Te Anua

เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดินทางต่อเส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำตกเป็นร้อยๆสายตกมาจากหน้าผาบนเส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้

นำท่าน ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ

เดินทางกลับสู่เมือง Te Anua

Day 9 : Te Anua – Queentown

เดินทางกลับสู่เมือง Queen town (3ชม) หลังอาหารเที่ยง แวะชมจุดกระโดดบันจี้จัมพ์แห่งแรกของโลกที่เกิดขึ้นที่เมืองควีนส์ทาวน์นี้ KAWARAU BRIDGE BUNGY (Option ไม่รวมในค่าทริป) ที่มีความสูง 43 เมตร จากแม่น้ำเบื้องล่าง

ลองนั่ง Shotover Jet (Option ไม่รวมในค่าทริป) การล่องเรือเจ็ตความเร็วสูงบนแม่น้ำ และลัดเลาะริมผา โดยมีการดริฟเรือ หรือหักเลี้ยวแบบตื่นเต้น กระตุ้นต่อมอดีนาลีนเป็นอย่างดี วิวและบรรยากาศที่ทะเลสาบแห่งนี้งดงามดั่งภาพวาด มีเทือกเขา The Remarkable เป็นฉากหลัง

คืนนี้พักที่เมือง Queenstown

Day 10 : Queenstown – Bangkok

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเดินเลี่ยมซึมซับบรรยากาศอันแสนสงบ เติมเต็มพลังงานชีวิตให้เต็มที่ก่อนเดินทางกลับเมืองไทย

13.30 เดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวบินกลับไทย

เดิน ทางถึงไทยเวลา ด้วยความประทับใจ

วิธีการเดินทาง

 • รถตู้เก้าที่นั่ง
 • มี driver guide คนไทย
 • ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 26 นิ้ว มี carry on ได้ 1 ใบ แนะนำป็นผ้า

รวม

 • วีซ่า
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งตามโปรแกรมตลอดเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมตามโปรแกรม

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออคแลนด์ / ควีนส์ทาวน์-กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima