• Full Board
 • Code :tour-myanmar-monywa

พม่า โมนยวา พยินอูลวิน 5 วัน 4 คืน

HIGHLIGHT

เมืองโมนยวา • ชมถ้ำโพหวิ่นตอ • เจดีย์อลันทยาร์ • วัดโพธิ์ตาต่อง • สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก อูเบ็ง • เมืองพิน อู วิน เมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียง • วัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ •ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน • เจดีย์ชินพิวมิน • นำท่านสักการะพระมหามัยมุนี

 

แชร์ให้เพื่อน
พม่า
โมนยวา พยินอูลวิน
5 วัน 4 คืน
4 ดาว
PG Bangkok Airways
Minibus
15 ท่าน
Easy
วันจัดทริป

19-23 ตค. 2562 : 29,900 บาท
28 ธค. – 1 มค. 2563 : 29,900 บาท

 

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – มัณฑะเลย์ – สกาย – โมนยวา 
วันที่ 2 โมนยวา ถ้ำโพหวิ่นตอ ชเวบาดวง อลันทยาร์   วัดเจดีย์สัมพุทเธ โมนยวา 
วันที่ 3 โมนายวา พยินอูลวิน
วันที่ 4 พยินอูลวิน มัณฑะเลย์ มิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน
วันที่ 5 พระมหามัยมุนี- กทม

ทัวร์เมืองโมนยวา พยินอูลวิน
ทอดน่องท่อง ไปพม่า 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดทัวร์เมืองโมนยวา พยินอูลวิน

Day 1 : สุวรรณภูมิ – มัณฑะเลย์ – โมนยวา (D)

07.30 น. ยินดีต้อนรับทุกท่านในเส้นทางทัวร์เมืองโมนยวา พม่า
เราจะพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบิน PG709 กรุงเทพ มัณฑะเลย์ เที่ยวเวลา 11.55 น.

11.20 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ (เวลาช้ากว่าไทย 30 นาที) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า แลกเงิน

เริ่มต้นทัวร์เมืองโมนยวา เมืองสวยแห่งพม่า  ด้วยการเดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เมืองแห่งนี้มีเจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ

แวะทานอาหารกลางวัน

ต่อจากนั้นได้เวลาออกเดินทางไปสู่ เมืองโมนยวา (Monywa) เมืองเล็กๆ ในพม่า

เมืองโมนยวา  ตั้งอยู่ในรัฐสกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสกาย  อดีตเมืองหลวงแห่งหนึ่งของพม่า   เมืองโมนยวานี้  ในอดีตเป็นศูนย์ กลางทางการค้าที่สำคัญของพม่าและอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำชินด์วิน (Chindwin)

คืนนี้พักที่ Win unity 4* หรือเทียบเท่า

Day 2 : โมนยวา (B/L/D)

ไปพม่าครั้งนี้ต้องไม่พลาดชม ถ้ำโพหวิ่นตอ (Pho Win Taung) หมู่ถ้ำหินทรายที่ประกอบไปด้วยถ้ำเล็กๆ ภายในถ้ำแต่ละถ้ำประกอบไปด้วยมีจิตรกรรมฝาผนัง และเพดานหลากหลายสี ที่มีมากกว่า 4000 ลวดลายเลยทีเดียว โดยมากจิตรกรรมเหล่านี้เป็นภาพวาด เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวพม่า และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ชม Shwe Ba Taung มหัศจรรย์หมูถ้ำทั้ง 46 ถ้ำ ที่มีรูปทรงและการตบแต่งต่างกันอย่างสิ้นเชิง หมู่ถ้ำเหล่านี้ถูกขุดลึกแนวดิ่งลงไปในชั้นหินภูเขาไฟถึง 8 เมตร คล้ายเป็นเมืองใต้ดิน อายุของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในถ้ำแห่งนี้ย้อนไปในศรรษตวรรษที่ 13

นอกจากนั้น ความน่าสนใจของหมู่ถ้ำเหล่านี้คือการที่ถูกแต่งแต้มด้วยศิลปะในยุคต่างๆกัน หากจะเทียบไปก็เหมือนได้มาเภตราขนาดย่อมๆแต่โดดเด่นกว่าด้วยเรื่องราวและรายละเอียด

ชม เจดีย์ อลันทยาร์ (Alantayar) ภายในวัดวัดโพธิตาต่อง (Bhodhi Tataung) ซึ่งด้านหลังองค์เจดีย์นั้นมี พระนอนเซ่วต่าลอง ที่กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์(พระนอน)ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกประดิษฐานอยู่

และชมพระยืนเลจูนแซะจ่า (Laykyun Setkya) ซึ่งองค์พระสูงถึง 132 เมตรเห็นแต่ไกลบนยอดเขา ซึ่งภายในองค์พระยืนนี้ เป็นอาคารที่แบ่งเป็นชั้นต่างๆ มากกว่า 20 ชั้นแต่ละชั้นจัดแสดงพระพุทธรูปต่างๆ และยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย

นำท่านชม วัดโพธิ์ตาต่อง (bodhi tataung) ที่ภายในมีพระพุทธรูปจำนวนถึง 1,000 องค์ ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ทั้งหมด 1,000 ต้น ที่นี่ท่านจะสามารถมองเห็นองค์พระและต้นโพธิ์ประดิษฐานอยู่เรียงเป็นแถวสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่แปลกตาอย่างยิ่ง

นำชม วัดเจดีย์สัมพุทเธ (thanbodhay temple) หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า เจดีย์ ตัม โบ้ม เด่ พญา เจดีย์สำคัญแห่งเมืองโมนยวาที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.1846 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์องค์นี้มีความคล้ายคลึงกับบุโร
พุทโธของประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีโครงสร้างเลียนแบบเขาพระสุเมรุคือประกอบด้วยเจดีย์หลักแทนเขาพระสุเมรุ และเจดีย์เล็กๆ ถึง 845 องค์ ล้อมรอบเป็นชั้นๆ เพื่อแสดงถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เช่น เขาสัตตบริพันธ์ หรือ มหานทีสีทันดร เป็นต้น

เจดีย์เหล่านี้ บรรจุพระธาตุถึง 7350 องค์ เมื่อมองไกลๆ จะเห็นยอดเจดีย์สีทองอร่ามจำนวนมากเรียงรายสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงามเป็นภาพที่น่าชม นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างวิจิตร และมีพระพุทธรูปมากมายถึง 582,363 องค์

พักที่ win unity 4* หรือเทียบเท่า

Day 3 : โมนยวา – พยินอูลวิน (B/L/D)

ทัวร์เมืองโมนยวาวันนี้เราจะเดินทางสู่ เมืองพิน อู วิน (Pyin Oo Lwin) เมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงและน่าไปเยือนห่างจาก
เมืองมัณฑะเลย์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร

เราจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย แฝงด้วยกลิ่นอายของอังกฤษจากยุคจักรวรรดิ์ล่าอาณานิคม เพราะเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่แสนสงบบนระดับความสูง

ไม่พลาดเข้าเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี ซึ่งมีพื้นที่ถึง 177 เฮกตาร์ สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1915

สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองกว่า 514 สายพันธุ์ พืชจากต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ ปลูกไผ่ กว่า 75 ชนิด และกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการปลูกดอกไม้อีกหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ ซึ่งที่สวนแห่งนี้มีอยู่กว่า 25 สายพันธุ์เลยทีเดียว

พักที่ Aurium Palace 5* หรือเทียบเท่า

Day 4 : PYIN OO LWIN – MANDALAY

วันนี้เราขอนำท่านสักการะ วัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Buddha) ตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งวัดจากมณฑลยูนานของจีนได้สั่งให้ช่างฝีมือชาวพม่าในเมืองมัณฑะเลย์แกะสลักพระหินอ่อนขึ้นแล้วจึงอัญเชิญขึ้นรถ

เมื่อผ่านเมืองพินอูวิน เกิดอุบัติเหตุทำให้พระตกลงมาจากรถ คนขับพยายามนำพระกลับขึ้นไปบนรถแต่ไม่สำเร็จ กระทั่งเขาได้นอนหลับแล้วฝันว่าพระองค์นี้บอกกับเขาว่าไม่ต้องการไปอยู่ที่เมืองจีนแต่ต้องการอยู่ที่นี่

ต่อมาชาวบ้านได้ย้ายพระองค์นี้ไปไว้ที่ที่เหมาะสมและสร้างวัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระองค์นี้

ไปพม่าต้องได้นั่งรถม้า ชมเมืองพินอูลิน ลัดเลาะไปตามกลุ่มอาคารและโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์อังกฤษ เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

ชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไม่เสร็จ มีสิงห์คู่ประดับอยู่ด้านหน้า นั่นคือเจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลกเพราะสูงถึง152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2381

ชมระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน

เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง

พักที่ Sakura Hotel 4* หรือเทียบเท่า

Day 5 : MANDALAY – BANGKOK

นำท่านสักการะพระมหามัยมุนี คำว่า ‘มหามัยมุนี’ แปลว่า ผู้รู้อันประเสริฐ ชาวพม่าเรียกว่า ‘มหาเมียะมุนี’ หรือ ‘พระยะไข่’ เป็น 1 ใน 5 ศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์เก่าแก่คู่บ้านคู่บ้านของพม่า เปรียบได้กับพระแก้วมรกตของของไทย ปัจจุบัน ประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์

เดินทางสู่มิงกุน พา ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระแต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้น

เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ นำท่านชมสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก พระเจ้าปุดงโปรดให้ขุนนางนามว่า “อูเบ็ง” เป็นแม่ทัพ
นายกองงานสร้างสะพานนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะจำนวน 1,208 ต้นสร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว

มุ่งหน้าสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เตรียมตัวเชคอินสายการบิน Bangkok Airways  เที่ยวบินที่ PG714 เวลา 19.10

21.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา ***

รีวิวไปเที่ยวเมืองสวยพม่า

E11828981 อันซีนเมียนมาร์..พม่าครานั้น>> มองเลมองเลยะ “โมนยวา”จ๊ะ >> http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11828981/E11828981.html

รีวิวทริปพม่า โมนยวา ย้อนอดีตเมืองแห่งทะเลพระพุทธรูป>>https://mornok.com/2015/09/27/รีวิวทริปพม่า-โมนยวา-ย้อ/

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • โรงแรม 3-4 ดาว  พักห้องละ 2 ท่าน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าเข้าสถานที่
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima