• Road Trip
 • Code :tour-japan-tohoku-autumn-roadtrip

ทัวร์โทโฮขุ ใบไม้เปลี่ยนสี

HIGHLIGHT

Roadtrip เดินทางกลุ่มเล็กๆ • ดอกโกเกียสีแดงสด • ไบไม้แดงแห่งโทโฮขุ • นิกโก • ทะเลสาบซูเซนจิ • น้ำตกเคกอน • ฟูกูชิมะ • อุระบันได • บันไดสกายไลน์ • ยามากาตะ • วัดยามาเดระ • นารูโกะ • หุบเขาเกบิเอะ • อุทยานฮาชิมันไต • โทวาดะเลค • ธารน้ำโออิราเสะ

แชร์ให้เพื่อน
ญี่ปุ่น
โทโฮขุ
11 วัน 8 คืน
3-4 ดาว
TG
Toyota Hiace
8 ท่าน
Easy
วันจัดทริป

17-27 ต.ค. 2562 : 79,900 บาท

Road Trip Style 

เดินทางกลุ่มเล็ก 6-7 ท่าน • เคลื่อนตัวง่าย • นำทริปโดย Driver Guide คนไทยยืดหยุ่นสูง • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง • พักโรงแรม 3-4 ดาว • กระเป๋าเดินทางแนะนำขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน • ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น • เหมาะกับคนที่เน้นเที่ยว และดูแลตัวเองได้บ้าง

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 2 โตเกียว สวนฮิตาชิโคเอ็น เมืองนิกโกะ
วันที่ 3 เมืองนิกโกะ ทะเลสาบซูเซนจิ
วันที่ 4 เมืองนิกโกะ อุระบันได
วันที่ 5 บันได อาซูมา ยามากาตะ
วันที่ 6 ยามากาตะ ยามาเดระ นารูโกะ
วันที่ 7 
นารูโกะ อุทยานฮาชิมันไต 
วันที่ 8 โทวาดะเลค ฮาชิมันไต
วันที่ 9 ฮาชิมันไต เซนได
วันที่ 10 เซนได สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 11 กรุงเทพ

Day 1 : BANGKOK – HANEDA (TOKYO)

นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H-J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG682 ออกเดินทางเวลา 23.15 น. บินสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : TOKYO – HITACHIKAIHIN KOEN – NIKKO

06.55 เดินทางถึงสนามบิน Haneda ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สวน Hitachi kaihin koen สวนน่ารักๆ ายในสวนนั้นปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ ออกดอกผลิบานตามแต่ฤดูกาล มีความงามแตกต่างกันในแต่ละเดือน และช่วงที่เราไปนั้นจะมีไฮไลท์เป็น ต้น Kokia ลักษณะต้นจะเป็นพุ่มกลมๆ ให้บรรยากาศความเป็นใบไม้แดงที่แตกต่าง พร้อมกับ ดอก คอสมอส สีสันหลากหลายที่กำลังบานสะพรั่ง นอกจากนั้นยังมีดอกไม้อื่นๆ เต็มพื้นที่ในสวนให้เดินชมกันได้อย่างจุใจ

เดินทางสู่ เมืองนิกโก (Nikko) พาชมสถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม

เข้าพักผ่อนที่โรงแรมนิกโก

Day 3 : NIKKO – Chuzenji Lake

เดินทางขึ้นเขาสู่ ทะเลสาบซูเซนจิ (Chuzenji Lake) เป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

พาขึ้นกระเช้า Akechidaira Ropeway ชมความงามของหุบเขาสีลูกกวาด ในวันใบไม้เปลี่ยนสี

ชม น้ำตกเคกอน (Kegon Waterfall) สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีก บริเวณรอบทะเลสาบยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เราเดินชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบ

น้ำตก Ryuzu หรือ น้ำตกหัวมังกร โดยชื่อเรียกนี้ได้มาจากลักษณะรูปร่างของน้ำตกที่ดูเหมือนส่วนหัวของมังกรด้วยความสวยงามของน้ำตกที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

แวะชมมรดกโลกนิกโก
ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) สิ่งที่พลาดไม่ได้และเป็นที่รู้จักเมื่อมาที่สถานที่แห่งนี้คือ รูปสลักแมวนิทรา และ รูปสลักลิงสามตัว รวมถึงลวดลายอันละเอียดอ่อนของงานแกะสลักที่ประตูโยเมมง และประตูคารามง
ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine) จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือโคมสำริดขนาดใหญ่ที่ล้อมด้วยรั้วสีแดง หรือที่เรียกกันว่า “โคมปีศาจ” ภายในบริเวณศาลเจ้า จากนั้นพาท่านชมความงามและถ่ายรูปที่หน้า
สะพานชินคิโอะ (Shinkyo Sacred Bridge) สะพานไม้สีแดงที่ตามตำนานกล่าวว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ ดาอิยะของเหล่าเทพเจ้า
วัดรินโน (Rinno-ji) วัดสำคัญของนิกโก้ โดยภายในประกอบด้วยศาลาหลัก 2 แห่งคือ ศาลาซันบุตซึ ศาลาหลังใหญ่ และ ศาลาไดโกมะ อยู่ด้านหลัง ซึ่งใช้เป็นหอสวดของผู้ปฎิบัติธรรม

นอนที่ KinuGawa Onsen

Day 4 : CHUZENJI LAKE – Urabandai

เดินทางขึ้นเหนือแวะชม หมู่บ้าน Ouchi-juku อายุหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้าง ถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi หรือที่เรียกติดปากกันว่า Urabandai นำทุกท่านสู่ทางศึกษาธรรมชาติ ทะเลสาบ 5 สี (Goshiki-numa) ซึ่งตั้งอยู่บน ที่ราบสูงบันได (Bandai Kogen) ประกอบไปด้วยทะเลสาบ บึงน้อย-ใหญ่ บ่อน้ำพุร้อน Aka-numa (บึงอะคานุมะ) หรือ บึงน้ำสีแดง และ Midoro -numa (บึงมิโดรินูมะ) หรือ บึงน้ำสีเขียว เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำนั่นเอง

พักที่ Urabandai

Day 5 : BANDAI -Azuma – YAMAGATA

เดินทางละเมียดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามเส้นหนึ่งของญี่ปุ่น ไปตามเส้นทาง ฺBandai Azuma ทั้ง 3 เส้นทาง ไปแบบไม่เร่งรีบ อยากแวะตรงไหนก็แวะ
Bandaisan Gold Line เส้นทางฝั่งทิศตะวันออกเลียบบึง 5 สี
Bandai-Azuma Lake Line เส้นทางที่วิ่งบนเขาเลาะเลียบไปกับทะเลสาบ Lake Akimoto และ Lake Onogawa
Bandai-Azuma Sky Line เส้นทางที่พาเราไปยังกลุ่มภูเขา Azuma อาทิ Mt. Nishi-Agatuma, Mt. Higashi-Azuma และฟูจิน้อย Mt. Azuma-Kofuji

เดินทางสู่เมือง ยามากาตะ

Day 6 : YAMAGATA – YAMADERA – NARUKO

นำชม วัดยามาเดระ (Yama-dera Temple) หรือวัดภูเขา วัดยามาเดระเป็นวัดที่มีประวัติมายาวนานกว่าพันปี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ถูกโอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ จะได้สัมผัสถึงความเงียบสงบของวัดที่เก่าแก่และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ

ชมสุดยอดใบไม้เปลี่ยนสีที่ โตรกผา Naruko ซึ่งเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีความนิยมอันดับต้นๆ ของภูมิภาคโทะโฮะขุ ที่แห่งนี้เป็นโตรกที่มีความโดดเด่น สะพานที่ล้อมรอบไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี สดใส

คืนนี้พักที่ Ichinoseki

Day 7 : NARUKO – HACHIMANTAI NATIONAL PARK

ล่องเรือ Geibikei Gorge เป็นโตรกผาที่งดงามมากอยู่ใน Iwate ที่นี่มีความสงบเงียบ พานั่งเรือท้องแบนลัดเลาะไปตามลำธารที่โอบล้อมไปด้วยแก่งผา ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม

เดินทางไกลมุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่ อุทยานแห่งชาติ Hachimantai ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้กินพื้นที่ในสามจังหวัดคือจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดอะคิตะ และจังหวัดอิวาเตะ ชมความงามตลอดสองข้างทางของป่าที่กำลังผลัดใบ เป็นอุทยานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

พักที่เมือง Hachimantai

Day 8 : TOWADA LAKE – HACHIMANTAI

เดินทางสู่อีกหนึ่ง Highlight ของทริป นั่นคือ ทะเลสาบโทวาดะ และ ลำธารโออิราเซะ ที่นี่เป็นหนึ่งสุดยอดความงาม ของสถานที่ชมใบไม้แดง สำหรับเป็นลำธารที่เป็นทางออกทางเดียวของสายน้ำจากทะเลสาบโทวาดะ เดินชมความสวยงามของป่าเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นช่วงที่สวยที่สุด ด้วยธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปสำหรับคนตามล่าใบไม้หลากสี

เดินทางกลับสู่เมือง Hachimantai

Day 9 : HACHIMANTAI – SENDAI

เดินทางกลับสู่เมือง Sendai เมืองหลวงแห่งจังหวัดมิยางินำชม อ่าวมัตสึชิม่า ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายตัวกว่า 250 เกาะ อยู่ทั่วทั้งอ่าว มีต้นสนรูปร่างแปลกตา อ่าวนี้ถือเป็นอ่าวที่รอดพ้นจากสึนามิครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากภูมิประเทศที่มีเกาะกำบังอันสามารถลดความแรงของคลื่นได้

เดินทางเข้าเมืองเซนได แวะชอปปิ้งบนถนน ichibancho ถนนชอปปิ้งสายหลักของเมืองเซนได ที่ยาวรวมกันกว่า 2 กม.

พักผ่อนที่เมืองเซนได

Day 10 : SENDAI – HANEDA (TOKYO)

เดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว (4 ชม) เลือกซื้อของฝากกันในโตเกียว ก่อนเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661 ออกจากสนามบินฮาเนดะเวลา 00.20

Day 11 : BANGKOK

05.25 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วิธีการเดินทาง

 • รถตู้เก้าที่นั่ง
 • มี driver guide คนไทย
 • ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 26 นิ้ว มี carry on ได้ 1 ใบ แนะนำป็นผ้า

รวม

 • โรงแรม 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งตามโปรแกรมตลอดเส้นทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ กิจกรรม ตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima