• Road Trip
 • Code :tour-japan-tohoku-autumn-roadtrip

ทัวร์โทโฮขุ ใบไม้เปลี่ยนสี

HIGHLIGHT

Roadtrip เดินทางกลุ่มเล็กๆ • ดอกโกเกียสีแดงสด • ไบไม้แดงแห่งโทโฮขุ • นิกโก • ทะเลสาบซูเซนจิ • น้ำตกเคกอน • ฟูกูชิมะ • อุระบันได • บันไดสกายไลน์ • ยามากาตะ • วัดยามาเดระ • นารูโกะ • หุบเขาเกบิเอะ • อุทยานฮาชิมันไต • โทวาดะเลค • ธารน้ำโออิราเสะ

แชร์ให้เพื่อน
ญี่ปุ่น
โทโฮขุ
11 วัน 8 คืน
3-4 ดาว
TG
Toyota Hiace
8 ท่าน
Easy
วันจัดทริป

กรุณาติดต่อทีมงาน…

Road Trip Style 

เดินทางกลุ่มเล็ก 6-7 ท่าน • เคลื่อนตัวง่าย • นำทริปโดย Driver Guide คนไทยยืดหยุ่นสูง • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง • พักโรงแรม 3-4 ดาว • กระเป๋าเดินทางแนะนำขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน • ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น • เหมาะกับคนที่เน้นเที่ยว และดูแลตัวเองได้บ้าง

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 2 โตเกียว สวนฮิตาชิโคเอ็น เมืองนิกโกะ
วันที่ 3 เมืองนิกโกะ ทะเลสาบซูเซนจิ
วันที่ 4 เมืองนิกโกะ อุระบันได
วันที่ 5 บันได อาซูมา ยามากาตะ
วันที่ 6 ยามากาตะ ยามาเดระ นารูโกะ
วันที่ 7 
นารูโกะ อุทยานฮาชิมันไต 
วันที่ 8 โทวาดะเลค ฮาชิมันไต
วันที่ 9 ฮาชิมันไต เซนได
วันที่ 10 เซนได สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 11 กรุงเทพ

ทัวร์โทโฮคุ

Day 1 : BANGKOK – HANEDA (TOKYO)

นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H-J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG682 ออกเดินทางเวลา 23.15 น. บินสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : TOKYO – HITACHIKAIHIN KOEN – NIKKO

06.55 น. ทัวร์โทโฮคุ
เดินทางถึงสนามบิน Haneda ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สวน Hitachi kaihin koen สวนน่ารักๆ ายในสวนนั้นปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ ออกดอกผลิบานตามแต่ฤดูกาล มีความงามแตกต่างกันในแต่ละเดือน และช่วงที่เราไปนั้นจะมีไฮไลท์เป็น ต้น Kokia ลักษณะต้นจะเป็นพุ่มกลมๆ ให้บรรยากาศความเป็นใบไม้แดงที่แตกต่าง พร้อมกับ ดอก คอสมอส สีสันหลากหลายที่กำลังบานสะพรั่ง นอกจากนั้นยังมีดอกไม้อื่นๆ เต็มพื้นที่ในสวนให้เดินชมกันได้อย่างจุใจ

เดินทางสู่ เมืองนิกโก (Nikko) พาชมสถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม

เข้าพักผ่อนที่โรงแรมนิกโก

Day 3 : NIKKO – Chuzenji Lake

เดินทางขึ้นเขาสู่ ทะเลสาบซูเซนจิ (Chuzenji Lake) เป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

พาขึ้นกระเช้า Akechidaira Ropeway ชมความงามของหุบเขาสีลูกกวาด ในวันใบไม้เปลี่ยนสี

ชม น้ำตกเคกอน (Kegon Waterfall) สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีก บริเวณรอบทะเลสาบยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เราเดินชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบ

น้ำตก Ryuzu หรือ น้ำตกหัวมังกร โดยชื่อเรียกนี้ได้มาจากลักษณะรูปร่างของน้ำตกที่ดูเหมือนส่วนหัวของมังกรด้วยความสวยงามของน้ำตกที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

แวะชมมรดกโลกนิกโก
ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) สิ่งที่พลาดไม่ได้และเป็นที่รู้จักเมื่อมาที่สถานที่แห่งนี้คือ รูปสลักแมวนิทรา และ รูปสลักลิงสามตัว รวมถึงลวดลายอันละเอียดอ่อนของงานแกะสลักที่ประตูโยเมมง และประตูคารามง
ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine) จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือโคมสำริดขนาดใหญ่ที่ล้อมด้วยรั้วสีแดง หรือที่เรียกกันว่า “โคมปีศาจ” ภายในบริเวณศาลเจ้า จากนั้นพาท่านชมความงามและถ่ายรูปที่หน้า
สะพานชินคิโอะ (Shinkyo Sacred Bridge) สะพานไม้สีแดงที่ตามตำนานกล่าวว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ ดาอิยะของเหล่าเทพเจ้า
วัดรินโน (Rinno-ji) วัดสำคัญของนิกโก้ โดยภายในประกอบด้วยศาลาหลัก 2 แห่งคือ ศาลาซันบุตซึ ศาลาหลังใหญ่ และ ศาลาไดโกมะ อยู่ด้านหลัง ซึ่งใช้เป็นหอสวดของผู้ปฎิบัติธรรม

นอนที่ KinuGawa Onsen

Day 4 : CHUZENJI LAKE – Urabandai

เดินทางขึ้นเหนือแวะชม หมู่บ้าน Ouchi-juku อายุหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้าง ถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi หรือที่เรียกติดปากกันว่า Urabandai นำทุกท่านสู่ทางศึกษาธรรมชาติ ทะเลสาบ 5 สี (Goshiki-numa) ซึ่งตั้งอยู่บน ที่ราบสูงบันได (Bandai Kogen) ประกอบไปด้วยทะเลสาบ บึงน้อย-ใหญ่ บ่อน้ำพุร้อน Aka-numa (บึงอะคานุมะ) หรือ บึงน้ำสีแดง และ Midoro -numa (บึงมิโดรินูมะ) หรือ บึงน้ำสีเขียว เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำนั่นเอง

พักที่ Urabandai

Day 5 : BANDAI -Azuma – YAMAGATA

เดินทางละเมียดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามเส้นหนึ่งของญี่ปุ่น ไปตามเส้นทาง ฺBandai Azuma ทั้ง 3 เส้นทาง ไปแบบไม่เร่งรีบ อยากแวะตรงไหนก็แวะ
Bandaisan Gold Line เส้นทางฝั่งทิศตะวันออกเลียบบึง 5 สี
Bandai-Azuma Lake Line เส้นทางที่วิ่งบนเขาเลาะเลียบไปกับทะเลสาบ Lake Akimoto และ Lake Onogawa
Bandai-Azuma Sky Line เส้นทางที่พาเราไปยังกลุ่มภูเขา Azuma อาทิ Mt. Nishi-Agatuma, Mt. Higashi-Azuma และฟูจิน้อย Mt. Azuma-Kofuji

เดินทางสู่เมือง ยามากาตะ

Day 6 : YAMAGATA – YAMADERA – NARUKO

นำชม วัดยามาเดระ (Yama-dera Temple) หรือวัดภูเขา วัดยามาเดระเป็นวัดที่มีประวัติมายาวนานกว่าพันปี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ถูกโอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ จะได้สัมผัสถึงความเงียบสงบของวัดที่เก่าแก่และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ

ชมสุดยอดใบไม้เปลี่ยนสีที่ โตรกผา Naruko ซึ่งเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีความนิยมอันดับต้นๆ ของภูมิภาคโทะโฮะขุ ที่แห่งนี้เป็นโตรกที่มีความโดดเด่น สะพานที่ล้อมรอบไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี สดใส

คืนนี้พักที่ Ichinoseki

Day 7 : NARUKO – HACHIMANTAI NATIONAL PARK

ล่องเรือ Geibikei Gorge เป็นโตรกผาที่งดงามมากอยู่ใน Iwate ที่นี่มีความสงบเงียบ พานั่งเรือท้องแบนลัดเลาะไปตามลำธารที่โอบล้อมไปด้วยแก่งผา ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม

เดินทางไกลมุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่ อุทยานแห่งชาติ Hachimantai ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้กินพื้นที่ในสามจังหวัดคือจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดอะคิตะ และจังหวัดอิวาเตะ ชมความงามตลอดสองข้างทางของป่าที่กำลังผลัดใบ เป็นอุทยานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

พักที่เมือง Hachimantai

Day 8 : TOWADA LAKE – HACHIMANTAI

เดินทางสู่อีกหนึ่ง Highlight ของทริป นั่นคือ ทะเลสาบโทวาดะ และ ลำธารโออิราเซะ ที่นี่เป็นหนึ่งสุดยอดความงาม ของสถานที่ชมใบไม้แดง สำหรับเป็นลำธารที่เป็นทางออกทางเดียวของสายน้ำจากทะเลสาบโทวาดะ เดินชมความสวยงามของป่าเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นช่วงที่สวยที่สุด ด้วยธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปสำหรับคนตามล่าใบไม้หลากสี

เดินทางกลับสู่เมือง Hachimantai

Day 9 : HACHIMANTAI – SENDAI

เดินทางกลับสู่เมือง Sendai เมืองหลวงแห่งจังหวัดมิยางินำชม อ่าวมัตสึชิม่า ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายตัวกว่า 250 เกาะ อยู่ทั่วทั้งอ่าว มีต้นสนรูปร่างแปลกตา อ่าวนี้ถือเป็นอ่าวที่รอดพ้นจากสึนามิครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากภูมิประเทศที่มีเกาะกำบังอันสามารถลดความแรงของคลื่นได้

เดินทางเข้าเมืองเซนได แวะชอปปิ้งบนถนน ichibancho ถนนชอปปิ้งสายหลักของเมืองเซนได ที่ยาวรวมกันกว่า 2 กม.

พักผ่อนที่เมืองเซนได

Day 10 : SENDAI – HANEDA (TOKYO)

เดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว (4 ชม) เลือกซื้อของฝากกันในโตเกียว ก่อนเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661 ออกจากสนามบินฮาเนดะเวลา 00.20

Day 11 : BANGKOK

05.25 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ดูรูปสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=japan+tohoku&type=photos&sort=relevance

วิธีการเดินทาง

 • รถตู้เก้าที่นั่ง
 • มี driver guide คนไทย
 • ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 26 นิ้ว มี carry on ได้ 1 ใบ แนะนำเป็นผ้า

รวม

 • โรงแรม 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งตามโปรแกรมตลอดเส้นทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ กิจกรรม ตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima