• Fullboard
 • Code :tour-india-dajiling

ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิง

HIGHLIGHT

ชมเมืองแห่งขุนเขาหิมาลัยสิกขิม • เมืองลาซุง • หุบเขายุมถัง • เขตอนุรักษ์ ชิงบาโดโดเดนดรอน • ทะเลสาบฉางโก • ช้อปปิ้งเมืองกังต๊อก • เมืองดาร์จีลิง • ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า • นั่งรถไฟ TOY TRAIN

แชร์ให้เพื่อน
อินเดีย
ดาร์จีลิง
8 วัน 6 คืน
3 ดาว
6E
มินิบัส
Private
Moderate
วันจัดทริป

กรุณาติดต่อทีมงาน…

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok
Day 2 : Bangkok – Kolkata – Bagdogra – Gangtok
Day 3 : Gangtok – Lachung
Day 4 : Lachung – Yumthang – Zero Point – Lachung – Gangtok
Day 5 : Gangtok – Changu Lake
Day 6 : Gangtok – Rumtek Monastery – Darjeeling
Day 7 : Darjeeling
Day 8 : Darjeeling – Bagdogra – Bangkok

ทัวร์อินเดีย 2563

Day 1 : Bangkok

23.30 น.
นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน INDIGO (6E) เที่ยวบินที่ 6E78 ออกเดินทางเวลา 02.05 น. บินสู่เมืองโกลกัตต้า ประเทศอินเดีย

Day 2 : Bangkok – Kolkata – Bagdogra – Gangtok

03.20 น.
คณะเดินทางถึงสนามบิน NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE INTERNATIONAL AIRPORT เมืองโกลกัตต้า หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านต่อเครื่องไปยังเมืองบักโดกรา

10.45 น.
คณะเดินทางออกจากเมืองโกลกัตต้า สู่เมืองบักโดกราโดยสายการบิน INDIGO (6E) เที่ยวบินที่ 6E797

11.55 น. ถึงสนามบินบักโดกรา ดาร์จีลิง

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองกังต๊อก เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิม สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร

พักที่ Hotel Dew Pond หรือเทียบเท่า ดาร์จีลิง 

Day 3 : Gangtok – Lachung

ออกเดินทางสู่ สิกขิมเหนือ เมืองแห่งขุนเขา หิมะและดอกไม้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย

จากนั้นเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชมวิว Singhik ที่เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในสิกขิม ซึ่งเขาคังเชงจุงก้า ยอดเขาสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากเอเวอร์เรสต์ และ K2 จากนั้นเดินทางต่อสู่หมู่บ้านเล็กๆ ป่าเขียวชะอุ่มและน้ำตกที่สวยงาม

พัก ดื่มชาที่ชุงถัง ก่อนออกเดินทางต่อจนถึงเมืองลาชุง เมืองนี้จะอยู่ใกล้ชายแดนอินเดีย – ทิเบต

เมืองลาชุง (Lachung) ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบต ที่นี่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกและวัดลาชุง มีอาณาเขตติดต่อกับจีน คำว่าลาชุง แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก

พักที่ Snow Lion Mountain Resort หรือเทียบเท่า

Day 4 : Lachung – Yumthang – Zero Point – Lachung – Gangtok

เดินทางไปยัง หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley) เป็นหุบเขาตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 4,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ระหว่างการเดินทางผ่านชมความงดงามของธรรมชาติ ชมยอดเขาสูงหลายยอดพุ่งเสียดสูงสู่ท้องฟ้า ภูเขาปกคลุมไปด้วยความเขียวชะอุ่มของต้นไม้และพฤกษานานาพรรณ ผ่าน เขตอนุรักษ์ ชิงบาโดโดเดนดรอน ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1984 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 43 ตร.กม. จากนั้นผ่าน ยุเมซัมตง หุบเขาอีกแห่งทางตอนบน จะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพรรณ (ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเมษายน-พฤษภาคม) จนได้รับสมญานามว่า “ภูเขาแห่งดอกไม้”

พักที่ Hotel Tibet หรือเทียบเท่า

Day 5 : Gangtok – Changu Lake

เดินทางไป “ทะเลสาบฉางโก” หรือ Changu lake สูงประมาณ 3,753 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นต้นน้ำของแม่น้ำลาชุงชู แม่น้ำ 1 ใน 2 สายหลักของสิกขิม ที่ไหลรวมกับแม่น้ำรังโปทางตอนใต้ของสิกขิม ชื่อของทะเลสาบฉางโกนี้เดิมสะกดว่า “Changu” เป็นภาษาภูฏาน แปลว่า แหล่งกำเนิดทะเลสาบ ซึ่งชาวท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ จึงให้ความเคารพนับถือมาก

จากนั้นเดินทางกลับ เมืองกังต๊อก อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ตลาดกังต๊อก

คืนนี้เราจะพักกันที่ Hotel Tibet หรือเทียบเท่า

Day 6 : Gangtok – Rumtek Monastery – Darjeeling

วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) หรือ ศูนย์ธรรมจักร (Dharmachakra Centre) เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นวัดศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 1,550 เมตร ห่างจากกังต๊อก 24 กิโลเมตร วัดรุมเต็กเดิมเคยเป็นวัดหลักของนิกายกากยู (Kagyu) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดย การ์มาปา วังชุก ดอร์เจ ที่ 9 สำหรับใช้เป็นที่พำนักอาศัยของผู้สืบเชื้อสาย Karma ในสิกขิม เมื่อตัววัดถูกทำลายลง พื้นที่จึงปล่อยทิ้งร้างไป จวบจนกระทั่งพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบต ได้ลี้ภัยมายังสิกขิมในปี ค.ศ. 1959 เนื่องจากกองทัพจีนบุกไปยึดทิเบต

ชม สถูปทอง (Golden Stupa) สถูปแห่งนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุล้ำค่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากร่างของพระสังฆราช “เกลวา การ์มาปา ที่ 16” ปกติใช้ประกอบพิธีบูชาผู้สืบเชื้อสายมาจากพระสังฆราชของพวกเขา เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1982

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง เมืองดาร์จีลิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะไร่ชา ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 เมตร เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุน ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชะอุ่มอย่างสวยงาม

คืนนี้เราจะพักกันที่ Hotel White Yak หรือเทียบเท่า

Day 7 : Darjeeling

นำท่านเดินทางสู่ ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขา ชม “พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล” ชมเทือกยอดเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะยอดเขาคันชังจุงก้า ที่สูง 8,598 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย

จากนั้นนำท่านชม วัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ.1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง

นั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต

ชม บาตาเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ TOY TRAIN 360 องศา และ จอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ (การนั่งรถไฟ TOY TRAN ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยวชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา

ชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง

คืนนี้เราจะพักกันที่ Hotel White Yak หรือเทียบเท่า

Day 8 : Darjeeling – Bagdogra – Bangkok

นำท่านเดินทางสู่เมืองสิริกูรี (ประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่บัคโดกร้า

14.55 น. บินจากเมืองบักโดกร้า สู่โกลกัตต้า INDIGO (6E) เปลี่ยนเครื่องที่เดลี เป็น INDIGO (6E77) เวลา 18.55 น.

23.15 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอื่นๆ >> https://www.painaima.com/tag/india/

ดูรูปภาพสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=darjeeling&type=photos&sort=relevance

รวม

 • ที่พัก โรงแรม 3 ดาว (มาตรฐานอินเดีย)
 • วีซ่าแบบปกติ
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ยานพาหนะตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันการเดินทาง 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima