• Road Trip
 • Code :tour-austria-czech-roadtrip

ทัวร์ออสเตรีย เชค

HIGHLIGHT

สัมผัสกลิ่นไอยุโรปตะวันออก • บ้านเกิดของโมสาร์ท • เมืองมรดกโลก Hallstatt  • ขึ้นชมเหมืองเกลือโบราณอายุ 5000 ปี •  เมืองแห่งเทพนิยายคลุมลอฟท์• ปรากเมืองที่นักเดินทางทั่วโลกฝันถึง •  เมือง Telc และ Melk เมืองเล็กพริกขี้หนู • เมืองเวียนนา เมืองแห่งเมืองหลวงแห่งดนตรีคลาสสิกและแม่น้ำดานูบอันโด่งดัง

แชร์ให้เพื่อน
ออสเตรีย
ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
3-4
TG
9 Seats Car
7
Easy
วันจัดทริป

กรุณาติดต่อทีมงาน…

Road Trip Style 

เดินทางกลุ่มเล็ก 6-7 ท่าน • เคลื่อนตัวง่าย • นำทริปโดย Driver Guide คนไทยยืดหยุ่นสูง • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง • พักโรงแรม 3-4 ดาว • กระเป๋าเดินทางแนะนำขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน • ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น • เหมาะกับคนที่เน้นเที่ยว และดูแลตัวเองได้บ้าง

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok – Munich
Day 2 : Munich – Salzburg – Salzach -Staatsbrucke – Alter Market – Residenzplatz – Hohensalzburg Fortress
Day 3 : Hallstatt – Hallstatt Salt Mine
Day 4 : Hallstatt – Krumlov
Day 5 : Krumlov – Prague – St. Vitus – Lesser Town
Day 6 : Charles Bridge – Old Town – Town Hall Clock  – Telc – Melk
Day 7 : Melk – Vienna
Day 8 : Vienna
Day 9 : Hundertwasserhaus – Vienna Airport
Day 10 : Bangkok

ทัวร์ออสเตรีย เชค

Day 1 : Bangkok – Munich

22.00 น. ออสเตรีย เชค
นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู  4 Row H/J เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย

00.50 น. ออสเตรีย เชค
ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 ออสเตรีย เชค

Day 2 : Munich – Salzburg – Salzach -Staatsbrucke – Alter Market – Residenzplatz – Hohensalzburg Fortress

07.05 น. ทัวร์ออสเตรีย เชค
เดินทางถึงกรุงมิวนิค ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น รับสัมภาระแล้วเดินทางสู่ Salzburg (140 km) เมืองแห่งเสียงดนตรีนี้ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก “โมสาร์ท” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ พื้นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ

ซาลส์บวร์ก (Salzburg) คำว่าซาลส์ (Salz) ในภาษาเยอรมันแปลว่าเกลือ ซาลส์บวร์กจึงแปลว่าปราสาทเกลือ และเนื่องจากพื้นที่ที่ไม่ติดทะเล เกลือในสมัยก่อนจึงเป็นสิ่งที่หายาก ใครมีเกลือจึงเปรียบเสมือนมีทองคำ เมืองนี้จึงถือว่ามั่งคั่งมากในอดีตกาล ออสเตรีย เชค

แวะชม สวนมิราเบล อันเป็นวังฤดูร้อนตั้งอยู่ริมแม่น้ำซาลซัค สวนแห่งนี้สะท้อนถึงรูปแบบสวนยุโรปอย่างลงตัว ในสไตล์สวนบาโรก ทั้งการประดับประดาด้วยไม้ดอก น้ำพุม้าปีกาซัส (The Pegasus Fountain) รูปปั้นต่างๆ สะท้อนถึงองค์ประกอบระหว่าง ดิน น้ำ ลมและไฟ รวมถึงรูปปั้นคนตัวเล็กในสวน ที่จำลองมาจากคนจริงในสมัย 1700s ทัวร์ออสเตรีย เชค

เดินเลียบ แม่น้ำ Salzach ที่เริ่มต้นในประเทศออสเตรียและไหลผ่านไปยังประเทศเยอรมัน มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร ชื่อ Salz หมายถึงเกลือ Ach รวมความหมาย Salzach จึงแปลว่าคลองเกลือ น้ำในแม่น้ำมีสีออกเขียวมรกตสวยงามมาก ทัวร์ออสเตรีย เชค

สะพาน Staatsbrucke ที่มีกุญแจคู่รักคล้องอยู่เต็มราวสะพาน พาทุกท่านชอปปิ้งเบาๆเพลินๆ ที่ ตลาดเก่า Alter Market เพื่อซื้อของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ เพราะจากจุดนี้ไม่ไกลมากนัก จะเป็น จัตุรัส Residenzplatz พร้อมถ่ายรูปกับน้ำพุและบรรยากาศแสนสวย

ถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse) ถนนสายเล็กๆผ่ากลางเมืองเก่า บ้านเรือนรูปแบบอาคารพาณิชย์ ตั้งขนานไปกับถนนสายนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือป้ายเหล็กดัดที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างเป็นภาพปูนปั้นแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านชอปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงบ้านที่โมสาร์ทเคยอาศัยอยู่ บัดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าชมได้

จากนั้นนั่งรถรางสู่ ป้อมปราการโบราณ Hohensalzburg Fortress ที่ถูกสร้างขึ้นมากว่า 1000 ปี ต่อมาได้มีการสร้างและต่อเติมมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 สถานที่แห่งนี้จึงถูกใช้เป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร โดยป้อมปราการโบราณแห่งนี้ ยังเป็นป้อมขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการอนุรักษ์ไว้ในยุโรปกลาง จุดนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมือง Salzburg จากมุมสูงได้ทั้งเมือง พร้อมอำลาแสงสุดท้ายของวันจากมุมสูง ทัวร์ออสเตรีย เชค

คืนนี้เข้าที่พักที่ Salzburg ทัวร์ออสเตรีย เชค

Day 3 : Hallstatt – Hallstatt Salt Mine

หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมือง Hallstatt ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันสวยงามตราตรึงใจเพราะเต็มไปด้วยธรรมชาติ อากาศอันบริสุทธิ์ แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบ Mond see น้ำใสๆ และเป็ดตัวน้อยๆ ทัวร์ออสเตรีย เชค

ฮัลล์ซตัทท์ (Hallstatt) ซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 5000 ปี จากการเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวเหมือง เมืองแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆ แต่มีมนต์เสน่ห์จับใจ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงชัน ตัวบ้านได้ถูกสร้างลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆตามแนวเขาริมทะเลสาบ เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ทัวร์ออสเตรีย เชค

นำทุกท่านสู่จุดชมวิวมุมสูงด้วย Cable Car จากจุดนี้สามารถมองเห็นเมือง Hallstatt และทะเลสาบอันโอบล้อมด้วยขุนเขาอยู่เบื้องล่าง ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ

Hallstatt Salt Mine ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO สำหรับการเดินทางเข้าสู่เหมือง เราจะเปลี่ยนเป็นชุดหมีสีแดงและสีเขียว โดยวิทยากรจะนำบรรยายประวัติศาสตร์การทำเหมือง ระหว่างนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้ได้ทำกัน เพราะในเหมืองจะมีไม้เลื่อนให้ได้ประลองความเร็ว เรียกว่าสนุกสนานแบบเพลินๆ จนพลาดกิจกรรมนี้ไม่ได้ เมื่อมาถึงเหมืองเกลือ

อิสระเดินชมหมู่บ้านที่เป็นดินแดนในฝันของใครหลายคน มีมุมถ่ายรูปต่างๆมากมายให้ได้ครีเอทและเก็บเป็นที่ระลึก

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Hallstatt

Day 4 : Hallstatt – Krumlov

สูดอากาศยามเช้า จากนั้นโบกมืออำลาเมืองแสนสวยน่ารักแห่งนี้ แวะถ่ายรูปตามรายทาง

แวะถ่ายรูปกับเขตเมืองเล็กๆ ที่ชื่อว่า Traunkirchen และทะเลสาบ Traunsee สัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและความเรียบง่ายในธรรมชาติ บรรยากาศเย็นสบายของเมือง จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเช็ก (154 กม., 2 ชม.)

เดินทางถึง เชสกี้ ครุมลอฟ ซึ่งถือเป็นเมืองมรดกโลกอันเก่าแก่ สุดแสนจะน่ารัก มีอาคารโบราณมากกว่า 300 แห่ง โดยสถาปัตยกรรมของปราสาทส่วนใหญ่ถูกตกแต่งแบบศิลปะโกธิค , เรเนสซอง และ บารอก ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ในสมัยก่อนเมืองแห่งนี้ได้เกิดการล่มสลาย เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากนั้น จึงได้มีการฟื้นฟูเมืองขึ้นมาใหม่ จนกระทั่ง ในปี 1992 UNESCO จึงยกให้เป็นเมืองมรดกโลก

ชมวิวเมืองจาก หอคอยชมเมือง บนหอคอยที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่จะได้ภาพเมืองตุ๊กตาหลังคาสีส้ม ที่เคยได้เห็นตาม Postcard

ชม ปราสาทครุมลอฟ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทปราก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกเม็ดงามแห่งโบฮีเมียให้ทุกท่านได้ชมความงามกันอย่างเต็มตา

เดินชมเมืองเก่า เมืองที่น่ารักที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมืองนี้ต้องมีเวลาเดินถ่ายรูป เพราะให้บรรยากาศละมุนละไม จะแวะดื่มกาแฟตามร้านคาเฟ่เล็กๆ น่ารักริมแม่น้ำ เดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยที่มีร้านขายของที่ระลึกสวยๆ หรือ จะเดินเล่นชมเมืองเก่าตามแนวโค้งของแม่น้ำวัลตาวาที่อ่อนโยน แล้วจึงได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่มิวนิค

คืนนี้พักที่เมือง ครุมลอฟ

Day 5 : Krumlov – Prague – St. Vitus – Lesser Town

เก็บตก สำหรับเมืองแห่งนี้กันอีกสักหน่อยก่อนเดินทางต่อสู่เมืองหลวงของประเทศ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางลัดเลาะผ่านเขตชนบทเล็กๆน่ารัก

ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) สร้างอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918

มหาวิหาร ST. Vitus ที่สูงเด่นเป็นสง่า ตั้งตระงานอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างโดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นต้น

พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ถนนเล็กๆ ที่ในอดีตเป็นที่อยู่ของนักเขียนและศิลปินระดับเทพของชาวเช็ก ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกวางจำหน่ายอยู่มากมาย

พาชม จุดชมวิว 3 สะพาน มุม Unseen ที่มองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำวัลตาวา เรียงรายกันอยู่ในแสงแดดและสายหมอกยามอาทิตย์อัสดง

คืนนี้พักผ่อนกันที่ปราก

Day 6 : Charles Bridge – Old Town – Town Hall Clock –
Telc – Melk

เช้าตรู่ยามที่กองทัพนักท่องเที่ยวยังมาไม่ถึง พาไป สะพานชาร์ลส์ อันสวยงามและมีชื่อเสียง เก็บรูปตัวเองกับบรรยากาศอันแสนสวยและสงบ ให้สมกับการเป็นสะพานอันดับ 1 ในโลก ที่ทุกคนจะต้องดั้นด้นมาถึงให้ได้ ชื่นชมรูปปั้นนักบุญคนสำคัญที่ยืนเรียงรายบนสองฝั่งสะพาน โดยเฉพาะนักบุญเนโปมุก พร้อมสัมผัสกับหมาน้อย ใต้แท่นของนักบุญตามความเชื่อ แล้วท่านจะได้กลับมาอีกครั้ง

เดินเล่นย่าน Lesser Town ที่มีบรรยากาศของเมืองเก่าคลาสสิกและนิยมใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์

ชม เมืองเก่า “โอลด์ทาวน์” ตามรอยเส้นทางพระราชดำเนินของเจ้าผู้ครองกรุงปรากในอดีตซึ่งมีจตุรัสเมืองเก่าอยู่ใจกลางเมือง

ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อันเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี อันเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกทั่วสารทิศให้มารวมตัวกัน เมื่อเข็มนาฬิกาหมุนครบชั่วโมง โดยมีศาลาประชาคมที่โดดเด่นด้วยศิลปะอาร์ทนูโวอยู่หัวถนนเคียงข้างกับประตูดินปืน ที่งดงามไปด้วยศิลปะโกธิกอันน่าเกรงขาม

ชม Church of St.Nicholas และ Church of Our Ladybefore Tyn และชมตึกแถวอาคารโบราณ สีหวานสไตล์ร็อคโคโค ที่หน้ามุขตกแต่งด้วยภาพเขียนภาพแกะสลักและลวดลายปูนปั้นที่งามวิจิตร แต่ละแห่งจะมีเลขบ้านและรูปสัตว์หลากหลายชนิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาดูได้ยาก

จากนั้นเราจะพาคุณขึ้นไปชมวิวสูงของโอลด์ทาว์นบนหอคอย ที่จะได้เห็นการเลื่อนไหลของนักเดินทางจากทุกมุมโลกอยู่เบื้องล่าง

เดินทางสู่ เมือง Telc เมืองมรดกโลกอีกแห่งของประเทศเช็กที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ เมือง Telc เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 800 ปีมาแล้ว ซึ่งเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่าง โบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ได้มีการสร้างอาคาร บ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างเรเนสซองและบารอก ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอย่างลงตัวและเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1992 ทุกท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองกับตึกสวยๆตามอัธยาศัย

เดินทางต่อสู่ เมือง Melk ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ
ศาสนสถานขนาดใหญ่ (วัดของชาวคริสต์ ที่เรียกว่า Melk Abbey)

คืนนี้จะพักที่เมือง Melk

Day 7 : Melk – Vienna

ชม วิหารสตีฟท์เมลค์ (Stift Melk) ที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาริมแม่น้ำดานูป ซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสำคัญยิ่งในการอบรมบาทหลวงและเหล่านักร้องรุ่นเยาว์ที่ขับกล่อมในโบสถ์หลวง วิหารหลังนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของที่นี่ หากใครมาเยือนเมืองนี้ก็ต้องแวะมาให้ได้ สำหรับทางลงของตัวปราสาท เป็นที่ตั้งของเมืองเล็กๆ มีเวลาให้สมาชิกได้เดินหามุมเก๋ๆเพื่อถ่ายรูปกัน ออสเตรีย

เดินทางสู่ เวียนนา เมืองหลวงแห่งดนตรีคลาสสิก อันแสนโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก

ไป กรินซิ่ง Grinzing หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นในหุบเขาติดกับป่าเวียนนา มีบ้านสวย ทิวทัศน์และบรรยากาศอันรื่นรมย์เหมาะกับการเดินเล่นเพลินๆ ที่จุดชมวิวจะมองเห็น เมืองเวียนนาในอีกมุมหนึ่ง ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามอย่างมาก ทัวร์ออสเตรีย เชค

แดดร่มลมโชยเดินทางกลับโดยรถรางในเส้นทาง Old ring road ผ่าน พระราชวัง Hofburg รัฐสภาและศาลาว่าการกลางเมือง

คืนนี้พักผ่อนกันที่เวียนนา

Day 8 : Vienna

หลังรับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้ว นำพาทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังเชินบรุน ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของ
ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ที่สร้างเพื่อประชันความวิจิตรโอฬารกับ
พระราชวังแวร์ซาย ด้านนอกสร้างตามแบบศิลปะบารอกซึ่งกำลังอยู่ในยุคทอง ส่วนด้านในตกแต่งด้วยศิลปะแบบร็อกโคโคที่เน้นความปราณีตอ่อนช้อย โปร่งเบา สบายตา ตามพระบัญชาของพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรเซีย

แวดล้อมด้วย อุทยานสวนดอกไม้แบบบารอก อันสวยงาม ใจกลางอุทยานคือ ลานน้ำพุเนปจูนที่น่าตื่นตา นอกจากนี้ยังมีสวนวงกตและสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกให้ทุกท่านได้สัมผัส (ดอกไม้ขึ้นกับฤดูกาล) ทัวร์ออสเตรีย เชค

บนเนินเขาด้านบนมีอนุเสาวรีย์ขนาดเล็กชื่อ กลอเรียตเต้ (Gloriette) เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่น่าชมมากอีกชิ้นหนึ่ง จากบนนั้น ยืนชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองเวียนนาและป่าเวียนนาที่อยู่ไกลออกไปสุดลูกหูลูกตา

จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม โบสถ์ Karlskirche ซึ่งเป็นโบสถ์สุดสวยสไตล์ไบเซนไทน์และบารอก

พระราชวัง พิพิธภัณฑ์เวียนนา โรงโอเปร่า โรงแรมซ่าเค่อร์ Sacher Hotel (เจ้าของเค้กช็อคโกแล็ต Sachertorte ชื่อดังที่เป็นหนึ่งในตำนานของเวียนนาที่ใครมาเวียนนาต้องลิ้มลอง)

เดินเล่นในสวนสตัดปาร์ค แวะทักทายโยฮันน์ สเตราสส์ คีตกวีเอกชาวออสเตรียผู้ประพันธ์เพลงวอลท์อันโด่งดัง อย่างเช่น เพลงบลูดานูป ที่ถูกประพันธ์เมื่อหลังสงครามออสโตร-ปรัสเซียนจบลง ..จึงมีเพลงนี้เพื่อปลอบประโลมจิตใจ…ให้มีความสุขจนมองแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นสีเทา…ให้เป็นสีน้ำเงิน…

เดินชมความหรูหราของร้านค้าสองฟาก ถนน Karntnerstrasse ที่มีทุกอย่างจากร้านดังสุดแพง จนถึงอาหารจานด่วนในราคาประหยัด

ชม Stephan Cathedral วิหารโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา สร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก โดยรูดอล์ฟที่ 4 ดยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ปัจจุบันตั้งอยู่บนซากโบสถ์เดิมที่สร้างก่อนหน้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาที่เห็นได้อย่างเด่นชัด เป็น Landmark ของเมือง รวมถึงหลังคากระเบื้องหลากสีที่ประดับไว้

เดินเข้า ย่านGraben ถนนดังอีกสายที่มีร้านคลาสสิกสุดสวยขายงานศิลปะอันเลื่องชื่อรวมไปถึงของแบรนด์เนม และร้านเค้กชื่อดัง Cafe Damel ที่มี Creme Schnitte (cream slice) แสนอร่อย

อิสระชอปปิ้งตามอัทธยาศัย

คืนนี้พักผ่อนกันที่เวียนนา 

Day 9 : Hundertwasserhaus – Vienna Airport

ชมกลุ่มบ้านสีสันสดใส ที่ Hundertwasserhaus ออกแบบโดยสถาปนิกผู้รังเกียจเส้นตรง Hundertwasser’s Strange Architecture แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหม แนวคิดคือการออกแบบความงามที่เติบโตอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ปรัชญาคือทําไมจะต้อง ออกแบบให้เป็นเส้นตรงเมื่อความสวยงามไม่มีกฎเกณฑ์

ออกเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเดินทางกลับไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG937 ออกเดินทาง เวลา 14.35 น. บินตรงสู่กรุงเทพมหานคร

Day 10 : Bangkok

05.35 น. ทัวร์ออสเตรีย เชค
ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมทัวร์ออสเตรีย เชค อื่นๆ >> https://www.painaima.com/tag/austria/

ดูรูปสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=austria&type=photos&sort=relevance

วิธีการเดินทาง

 • รถตู้เก้าที่นั่ง
 • มี driver guide คนไทย
 • ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 26 นิ้ว มี carry on ได้ 1 ใบ แนะนำเป็นผ้า

รวม

 • วีซ่า
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งตามโปรแกรมตลอดเส้นทาง
 • Driver Guide คนไทย
 • ค่าเข้าสถานที่ กิจกรรม ตามระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima