Day 1 : Bangkok 09.30 น. นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 7 เค้าเตอร์ N ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน Aeroflot Airlines 12.35 น. ออกเดินทางโดย Aeroflot Airlines เที่ยวบินที่ SU273 แวะเปลี่ยนเครื่องที่มอสโคว เวลา 18.50 น. 22.25 น. ออกเดินทางไปยังเมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซียเดินทางข้ามสู่แขต Arctic Circle หรือเขตในวงกลมละติจูด (เส้นแนวนอนในแผนที่โลก) ที่อยู่เหนือที่สุด มีปราฏิหารพิเศษคือพระอาทิตย์ไม่ตกขอบฟ้าในฤดูร้อน หรือ ไม่โผล่พ้นขอบฟ้าในฤดูหนาว 01.05 น. ถึงสนามบินมูรมันส์ จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม พักที่ Murmansk Day 2 : Murmansk – Teriberka หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง เทอริเบอก้า (Teriberka) ซึ่งเป็นเมืองชนบทของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ในแคว้นมูรมันสก์ […]

NorthernLight Lapland Lofoten Tromso

Day 1 : Bangkok 20.30 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเค้าเตอร์สายการบิน Finn Air เที่ยวบิน AY144 เที่ยวบิน 23.05 น แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ เวลา 05.20 น Day 2 : Helsinki – Ivalo – Igloo Village Kakslauttanen 07.00 น. ถึงเฮลซิงกิ จากนั้นนำท่านต่อเครื่อง ไปยังเมืองอิวาโล Ivalo ต่อ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY601 08.40 น. ถึงสนามบิน Ivalo เดินทางข้ามสู่แขต Arctic Circle หรือเขตในวงกลมละติจูด (เส้นแนวนอนในแผนที่โลก) ที่อยู่เหนือที่สุด มีปราฏิหารพิเศษคือพระอาทิตย์ไม่ตกขอบฟ้าในฤดูร้อน หรือ ไม่โผล่พ้นขอบฟ้าในฤดูหนาว Lapland หรือ […]

TOHOKU

DAY 1 : BANGKOK – HANEDA (TOKYO) นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ แถว H-J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG682 ออกเดินทางเวลา 23.15 น. บินสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น DAY 2 : TOKYO- HITACHIKAIHIN KOEN – NIKKO 06.55 เดินทางถึงสนามบิน Haneda ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ ออกเดินทางสู่ สวน Hitachi kaihin koen สวนน่ารักๆ ายในสวนนั้นปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ ออกดอกผลิบานตามแต่ฤดูกาล มีความงามแตกต่างกันในแต่ละเดือน และช่วงที่เราไปนั้นจะมีไฮไลท์เป็น ต้น Kokia ลักษณะต้นจะเป็นพุ่มกลมๆ ให้บรรยากาศความเป็นใบไม้แดงที่แตกต่าง พร้อมกับ ดอก คอสมอส สีสันหลากหลายที่กำลังบานสะพรั่ง […]

NorthernLight Lofoten Kiruna Tromso

Day 1 : Bangkok 22.00 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 3 Row D เชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG954 เที่ยวเวลา 00.55 น. ใช้เวลาเดินทาง 11.30 ชั่วโมง (เวลาที่ออสโล ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง) Day 2 : Oslo-Leknes-Reine 07.25 น. ถึง oslo จากนั้นนำท่านต่อเครื่อง ไปยังเมือง Leknes โดยสายการบินในประเทศ Scandinavien Airlines เที่ยวบิน SK4106 เวลา 10.45 น. ถึง 12.10 น. เดินทางข้ามสู่แขต Arctic Circle หรือเขตในวงกลมละติจูด (เส้นแนวนอนในแผนที่โลก) ที่อยู่เหนือที่สุด มีปราฏิหารพิเศษคือพระอาทิตย์ไม่ตกขอบฟ้าในฤดูร้อน หรือ […]

NorthernLight Lofoten Tromso

Day 1 : Bangkok 22.00 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 3 Row D Day 2 : Oslo – Leknes – Reine เชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG954 เที่ยวเวลา 00.55 น. ใช้เวลาเดินทาง 11.30 ชั่วโมง (เวลาที่ออสโล ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 07.25 น. ถึง Oslo จากนั้นนำท่านต่อเครื่อง ไปยังเมือง Leknes โดยสายการบินในประเทศ Scandinavien Airlines เที่ยวบิน SK4106 เวลา 10.45 น. ถึง 12.10 น. เดินทางข้ามสู่เขต Arctic Circle หรือเขตในวงกลมละติจูด […]

Dolomite • Tuscany • Cinque Terre

Day 1 : Bangkok – Milan 21.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG940 ออกเดินทางเวลา 00.40 น. บินตรงสู่เมืองมิลาน ใช้เวลาเดินประมาณ 12 ชั่วโมง Day 2 : Milan – Sirmione – ทะเลสาบการ์ด้า – เมือง Canazei เมือง Sirmione เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2000 ปี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมที่ยื่นออกไป ในทะเลสาบการ์ด้าซึ่งมีความยาวกว่า 55 กิโลเมตร เมืองนี้จึงถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุกท่านได้ชมเมือง ชมร่องรอยประวัติศาสตร์ ซากปรักหักพังของตึก และอาคารต่างๆ ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน เดินทางสู่เมือง Bolzano เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคSouth Tyrol ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมัน รองลงมาเป็น ภาษาอิตาลี เราสามารถรับประทานไส้กรอกเยอรมันแสนอร่อยและจิบกาแฟอิตาเลียนได้ที่เมืองนี้ แวะชมวิหาร […]

N O R W A Y S U M M E R T R E K

DAY 1: Bangkok – Oslo พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานคอยอำนวยความสะดวก แจกเอกสารการเดินทางแก่ท่าน Day 2 : Oslo – Leknes – Lofoten เดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 เดินทางถึง 07.25 จากนั้นต่อเครื่องไปยัง Leknes โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK 4106 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Bodo สายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF 810 นำท่านเดินทางบน Atlantic Road ซึ่งเป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นจึงนำท่านเที่ยวชมความสวยงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติ ของ หมู่เกาะ Lofoten ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของนอร์เวย์ ภายในอาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด 4 เกาะ มีชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและการตกปลา โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งอันสวยงาม ที่พิเศษไปกว่านั้น เมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่งดงามที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง […]

NEWZEALAND เหนือใต้

Day 1 : Bangkok – Auckland 16.00 น. นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ Day 2 : Aukland 14.35 เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland city) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ ,ย่านกลางเมืองที่ถนนควีน ,โอ๊กแลนด์โดเมน เข้าที่พักที่เมือง Auckland Day 3 : Aukland – Hobbiton – Rotorua ชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” […]

Italy Dolomite

Day 1 : Bangkok – Milan 21.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG940 ออกเดินทางเวลา 00.40 น. บินตรงสู่เมืองมิลาน ใช้เวลาเดินประมาณ 12 ชั่วโมง Day 2 : Milan – Bergarmo – Stelvio National park – Stelvio – Sulden 07.35 น.เดินทางถึงเมืองมิลาน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระแล้ว เดินทางสู่เมือง เบอร์กาโม (BERGAMO) g,เมืองในยุคกลางอีกครั้ง สถาปัตยกรรมที่ผสานระหว่างศิลปะยุคกลางและยุคเรเนสซองส์ไว้ด้วยกัน มีร่องรอยประวัติศาสตร์โดยเฉพาะกำแพงเมืองโบราณ หรือ Venetian Walls ที่สร้างไว้เพื่อป้องกันข้าศึกในอดีต ยังมีสภาพสมบูรณ์ และตรอกซอยซอยเล็กๆที่เป็นถนนหินแคบๆ สร้างความขลังให้เมืองนี้ นำท่านเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า “Citta Alta” ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองแบบเวนิส […]

ICELAND • WINTER

DAY 1 : Bangkok 20.00 น. นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเค้าเตอร์ G ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบิน FINN AIR เที่ยวบินที่ AY144 ออกเดินทางเวลา 23.05 น. โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ เวลา 05.20 น. DAY 2 : Helsinki – Keflavik – Reykjavik – Thingvellir Lanagvernt 07.40 น.ออกเดินทางต่อเครื่องสู่เมืองเรยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน FINN AIR เที่ยวบิน AY991 09.30 น. เดินทางถึงเมืองเรคยาวิก เดินทางเข้าที่พัก ชมเมืองเรยาวิคจากมุมสูงที่ Perlan สามารถเห็นตัวเมืองอันมีฉากหลังเป็นเทือกเขาบนเกาะน้อยใหญ่อย่างตระการตา ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja) โบสถ์ใจกลางเมืองที่มีความสูง 73 เมตร เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ […]