• Road Trip

ทัวร์กรีนแลนด์ 12 วัน 9 คืน

HIGHLIGHT

ปราสามเก่าแก่โครนบอร์ก 500 ปี • ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็ง Russell Glacier • สัมผัสประสบการณ์ชม ICE CAP POINT 660 • เมืองนุกเมืองหลวงของกรีนแลนด์ • ล่องฟยอร์ดน้ำแข็ง • ชม Hiking “The World Heritage Trail • ตามล่าแสงเหนือ

แชร์ให้เพื่อน
Greenland
12
3-4
Thai
9 Seats Car
7
easy
วันจัดทริป
*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

ทัวร์กรีนแลนด์ ล่าแสงเหนือกลางดินแดนแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ  2562

รายละเอียดทัวร์กรีนแลนด์ 2562

Day 1 : กรุงเทพฯ

22.30
นัดพบกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 3 เค้าเตอร์สายการบิน Thai Airways ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน

Day 2 : Bangkok – Copenhagen – ปราสาทโครนบอร์ก
ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก

01.20
ออกเดินทางโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG950 บินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเก้น 

07.40
ถึง กรุงโคเปนเฮเก้น  เริ่มต้นทัวร์กรีนแลนด์…ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกอร์ ตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน

นำท่านเข้าชม ปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทแห่งนี้สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของนักประพันธ์ชาวอังกฤษ วิลเลียม เชคสเปียร์

เยี่ยมชม ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก พระราชวังแห่งนี้ที่ประทับของกษัตริย์คริสเตียนที่ 4 รู้จักกันดีในนามของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ สร้างอยู่บนเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบและสวนแบบบาร็อก ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูงดงามอลังการเหมาะในการบันทึกภาพเป็นอย่างมาก สมกับเป็นพระราชวังแบบเรอเนสซองส์ที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย

คืนนี้เราจะพักกันที่ Copenhagen

Day 3 : โคเปนเฮเก้น – คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) – Russell Glacier
ตามล่าหาแสงเหนือ แห่งกรีนแลนด์

09.15
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL779 สู่เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)

09.55
ถึงสนามบินเมืองคังเกอร์ลุสซวก เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่

นำท่านไปสัมผัสกับ ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) หน้าผาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่านอยู่ตรงหน้า ผ่านทุ่งหญ้าทุนดร้า ท่านอาจจะได้พบกับ Musk ox ดาราดังแห่งกรีนแลนด์ และเรนเดียร์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งนกสายพันธุ์ต่างๆ

พาท่านไปชมแสงเหนือ Kangerlussuaq เป็นจุดชมแสงเหนือที่ดีและมีโอกาสที่จะเห็นได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

คืนนี้เราจะพักกันที่ Kangerlussuaq

Day 4 : Ice Cap Point 660

ออกเดินทางสู่ ICE CAP POINT 660 คือชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้) อีกหนึ่งประสบการณ์อันน่าจดจำที่คุณจะได้อยู่บนแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมทั้งประเทศคิดเป็น 10% ของโลก ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากแอนตาร์กติกา

คืนนี้เราจะพักกันที่ Kangerlussuaq

Day 5 : คังเกอร์ลุสซวก – นุก – เที่ยวชมเมืองหลวง – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

09.00
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL501 (9.00-9.55) สู่เมืองนุก (ใช้เวลาในการบิน 55 นาที)

เที่ยวชมเมืองนุก เมืองหลวงของประเทศกรีนแลนด์มีประชากรอยู่อาศัย 17,000 คน มีมหาวิทยาลัยกรีนแลนด์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, สนามกีฬาทั้งในกลางแจ้งและในร่ม, ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติกรีนแลนด์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ, ห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และที่ทำการของรัฐบาลอีกด้วย

เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรีนแลนด์ ที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด มีหลักฐานของคนกลุ่มแรก (Indigenous people) อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ 4,500 ปีมาแล้ว ก่อนที่พวกไวกิ้งและสแกนดิเนเวียนจะเริ่มเข้ามาเพื่อล่าอาณานิคม

คืนนี้เราจะพักกันที่ Nuuk

Day 6 : นุก – ล่องฟยอร์ดน้ำแข็ง – ธารน้ำแข็ง

สุดพิเศษของทัวร์กรีนแลนด์กับเรา คือการไปล่องเรือ Targa สู่ Kangersuneq/Icefiord ภูมิทัศน์อันงดงามของผืนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่เป็นทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝั่งทะเล ภูเขาน้ำแข็งก้อนมหึมาลอยออกมาสู่ทะเลเปิด เรือค่อย ๆ เลียบฟยอร์ดผ่านเข้าสู่ช่องแคบ Qoornoq ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตาของธารน้ำแข็ง Narsap Sermia gletcher

เข้าสู่บริเวณที่ตั้งของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอร์ด) ประดุจหนึ่งท่านเป็นนักสำรวจที่ได้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของท้องทะเลอาร์กติก ดินแดนขั้วโลกเหนือ ท่านอาจะได้พบเห็นฝูงวาฬ ซึ่งมีแหล่งอาศัยอยู่รอบๆ กรีนแลนด์

คืนนี้เราจะพักกันที่ Nuuk

Day 7 : นุก – อิลลูลิทแซท – Hiking “The World Heritage Trail”

07.10
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL502 (07.10-09.25) สู่เมืองอิลูลิสแซท (ILULISSAT)

เมืองอิลูลิสแซท เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของกรีนแลนด์ที่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ Ilulissat Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า Kangia จะเต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) อันมีที่มาจากธารน้ำแข็งเซอร์เมก คูยาลเลก (Sermeq Kujalleq)

นำท่านชม Hiking “The World Heritage Trail” เข้าสู่บริเวณฟยอร์ดน้ำแข็ง (Ice Fjord) แห่งนี้ไม่มีถนนที่จะเข้าถึงได้ การจะเข้าการเดินเข้าไปบนเส้นทางเดิน (Track Bridge) ทางเดินเป็นสะพานไม้เดินแบบสบายๆ ไปจนสุดเชิงเขา บริเวณนี้คือ Sermermiut แหล่งที่ขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดีอายุกว่า 4,000 ปี คือถิ่นฐานของมนุษย์ยุคหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกรีนแลนด์ สุดปลายแหลมนี้คือจุดชมทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของฟยอร์ดน้ำแข็งอิลูลิสแซต

คืนนี้เราจะพักกันที่ Ilulissat

Day 8 : อิลลูลิทแซท – ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (Ice Berg)
Ilulissat City Walk

ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง กิจกรรมอันเป็นที่สุดของการท่องเที่ยวกรีนแลนด์ Ice berg คือชื่อเรียกของก้อนน้ำแข็งที่แตกออกมาจาก Glacier บางก้อนที่เห็นด้วยสายตาเป็นภูเขายาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้จินตนาการถึงความใหญ่โตมหึมา Icebergs มากมายที่พบเห็นอยู่ทั่วไปแทบตลอดแนวชายฝั่ง

เดินเที่ยวชมเมืองเป็นเสน่ห์อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจใน “เมืองอิลลูลิทแซท” เมืองนี้มีการค้นพบในปี 1741 ชื่อเรียกเดิมว่า ยาคอบฮาฟ์น เรื่องราวในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์ก รวมไปถึงวัฒนธรรมของชาวกรีนแลนด์ดิก ล้วนทำให้เมืองมีเสน่ห์มากขึ้นชวนให้หลงใหล

คืนนี้เราจะพักกันที่ Ilulissat

Day 9 : สุนัขลากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ

นำท่านเปิดประสบการณ์กับ “สุนัขลากเลื่อน” กว่า 2,000 ปีมาแล้วที่ชาวอินุตใช้สุนัขพันธุ์ฮัสกี้เป็นพาหนะโดยมีลากเลื่อนไปในที่ต่างๆ ตลอดช่วงฤดูหนาว 6-7 เดือน

ล่าหาแสงเหนือ AURORA BOREALIS หลากสีวูบไหวไปในดินแดนสีขาว อรรถรสของการชมแสงเหนือต่างสถานที่ ต่างอารมณ์ การได้ชมถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งการท่องเที่ยวเลย

คืนนี้เราจะพักกันที่ Ilulissat

Day 10 : บินกลับสู่กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

09.50
ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL573 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองคังเกอร์ลุสซวก (09.50-10.40)

11.40
ออกเดินทางต่อสู่โคเปน โดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที่ GL780 (11.40-20.00)

คืนนี้เราจะพักกันที่ Copenhagen

Day 11 : โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ

นำคณะเที่ยวชม กรุงโคเปนเฮเก้น ส่งท้าย ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง, สวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมกันสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา

ถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก แล้วเดินทางสู่สนามบิน

14.25
ออกเดินทางโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG951 บินตรงสู่กรุงเทพฯ

Day 12 : กรุงเทพฯ

06.00
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima